Asurlular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih

Asurlular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Asurlular’ın insanlık tarihine katkıları, ticaret, astronomi, tıp, tarım ve mimarlık gibi alanlarda sıkça görülmüştür. Tarihte bilinen ilk kütüphanenin kurucusu olan Asurlular, Hammurabi yasaları ile de ciddi anlamda tanınmışlardır. Asurlular’ın yaptıkları aşağıda madde madde detayları ile verilmiştir;

Asurların İnsanlık Tarihine Katkıları

Asurlar Fırat ve Dicle nehirleri arasında yani Mezapotomya adı verilen bölgede kurulmuşlardır. Diğer tüm uygarlıklar gibi insanlığa önemli katkıları olan bu uygarlık ticaret, edebiyat, astronomi, tıp, mimarlık, heykelcilik, tarım gibi alanlarda kendisini göstermiştir ve yine bu alanlarda önemli ilklere imza atmıştır. Şimdi dilerseniz bu medeniyetin insanlık tarihine katkılarını tek tek inceleyelim.

 • Asur Uygarlığı tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuştur. Ninova Kütüphanesi olarak tarihe geçen bu kütüphane ilmi, dini ve edebi tüm eserlerin Ninova’ya toplanması ise oluşturulmuştur. Ninova Kütüphanesinin yaklaşık 30.000 tableti bünyesinde bulundurduğu bilinmektedir.
 • Ninova Kütüphanesinin diğer bir önemi günümüze çok önemli iki eser ulaştırmasıdır: Yaradılış destanı ve Gılgamış destanı.
 • Bunun yanında kütüphaneden günümüze ulaşan diğer eserler; atasözleri, masallar, mektuplar, ticari belgeler, büyü ve dualar, kanunlar, makbuz senetleri, özel yazışmalar ve sözlüklerdir. Bu sözlüklerin Sümerce-Akadça olduğu bilinmektedir. Bunların yanındaki diğer eserler de edebiyat, astronomi, mitoloji ve tıp gibi konuları içermektedir.
 • thumbnail
  Önerilen Yazı
  Urartular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?
 • Asurlular, ticarette önemli bir yere sahiptirler. Anadolu’da ticareti organize bir şekilde sürdüren bu uygarlık çeşitli yerlere ticaret kolonileri kurmuşlardır. “Karum” adı verilen pazar yerleri kurmuşlardır ve buralar ticaretin merkezidir. Yol kenarlarına da ticarethaneler kurup ticareti geliştirmişlerdir.
 • Ticaret için kanunlara ihtiyaç duymuşlar ve böylece tarihteki ilk ticaret kanunlarını oluşturup uygulamışlardır. Bu ticaret kanunları Hammurabi Kanunlarının daha da sertleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte bu uygarlık tarihteki ilk ticari antlaşmalar yapan uygarlık olarak bilinmektedir.
 • asur uygarligi
  Asur Uygarlığı
 • Asur Uygarlığı, kurdukları ticaret kolonileri ile ticaretten başka amaçlara da hizmet etmiştir. Bu koloniler aracılığıyla Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu medeniyet Anadolu’ya yazıyı ilk getiren ve böylece Anadolu’da tarihi çağların başlamasını sağlayan medeniyettir.
 • Anadolu’daki ilk yazılı tablet olarak bilinen Kültepe tabletlerinin bu medeniyete ait olduğu doğrulanmıştır. Bu tabletlerin Anadolu’ya ticaret yapmak için gelen tüccarların vesikaları olduğu kesin bir şekilde ispatlanmıştır.
 • Bu medeniyet heykel sanatına ilgi duymaktadır. Bu sebeple bu alanda çalışıp kendilerini geliştirmişler ve kabartmalar yapmışlardır. Bu sanatta yetenekli oldukları ve yaptıkları kabartmalarla ünlü oldukları bilinmektedir.
 • Asurlar, Lidyalılar tarafından Mezapotamya’ya kadar genişletilen Kral Yolu’nun yapımına katkı sağlamışlardır. Arkeolojik kazılardan edinilen bilgilere göre yolun Batı kısmını bu uygarlık yapmıştır.
içeriğimizi oylayın