Sümerliler’in İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih

Sümerliler’in İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Sümerliler’in insanlık tarihine katkıları arasında en fazla bilinen şey; yazıyı bulmalarıdır. Yazıyı bulan uygarlık olan Sümerliler, aynı zamanda tekerleği de icat etmişlerdir. Bunun yanında takvim hesaplamaları ile uğraşıp Ay takvimini bulmuşlardır. Ana hatlar ile yaptıkları bu şekildedir. Sümerliler’in yaptıkları ayrıntılı bir şekilde şöyledir;

Sümerlilerin İnsanlık Tarihine Katkıları

Sümerler, milattan önce 3500’lü yıllarda, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezapotamya bölgesinde kurulan ilk uygarlıklardandır. Bu uygarlığın insanlık tarihine birçok önemli katkısı bulunmaktadır. Şimdi dilerseniz bu katkıları birlikte öğrenelim.

 • İnsanlık tarihine en önemli katkıları yazının icadıdır. Bu uygarlık yazıyı geliştiren ve kullanan ilk uygarlık olarak bilinmektedir. Buldukları çivi yazısı sayesinde insanların tarihi anlayabilmesini sağlamışlardır. Yazılı iletişimi yaygın olarak kullandıkları bilinmektedir. Bununla birlikte yazıyı edebi eserler için ya da tarihleri kaydetmek için değil yaptıkları ve sattıkları malların takibi için kullanmışlardır.
 • Sümerliler, yazı yazacakları tabletleri oluşturmak için kil kullanmışlardır. Bu kil tabletlerinin üzerine sivrileştirilmiş sert çubuk gibi malzemelerle semboller işlemişlerdir. Bu nedenle çivi yazısı olarak bilinmeye başlayan bu yazı şekli, birçok medeniyet tarafından öğrenilmiş ve kullanılmıştır.
 • Yazıdan sonraki en önemli katkılarından biri tekerleğin icadıdır. Uzun süredir hayatımızda büyük bir yere ve öneme sahip olan tekerleğin ilk halinin, sopalarla birbirine tutturulmuş üç ayrı tahta parçasından oluştuğu bilinmektedir. Bu bilginin kaynağı buldukları bu aleti resmetmiş olmalarıdır.
 • Sümer medeniyeti, ay takvimini bulmuşlardır. 1 ayı 30 gün; 1 yılı 12 ay ve 360 gün olarak belirleyen bu uygarlıktır. Bununla birlikte gece ile gündüzün 12’şer saat olduğunu hesaplamışlardır. Ayrıca güneş saatini icat etmiş ve burçları bulmuşlardır. Bütün bunlar bu medeniyetin astronomide ne kadar ileri gittiğinin göstergesidir.
 • Bu uygarlığın geliştiği diğer bir alan matematiktir. Dairenin 360 derece olduğunu ve bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu hesaplamışlardır. Alan, hacim, ağırlık ve uzunluk gibi kavramları da kullanan bu medeniyet dört işlemi bulmuştur. Bu alanda yaptıkları başka bir buluş ise çarpma-bölme cetvelleri olmuştur.
 • sumerliler

 • Sümerliler, mimaride de çağın ilerisinde işler yapmışlardır. Mimaride o zaman kadar kullanılmamış olan sütun, kubbe ve kemer kullanmışlardır.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardır. Ayrıca rahiplerin yetkilerini kısıtlayarak ilk reformu yapmışlardır.
 • Çömlekleri elleriyle yapmak yerine, çömlek yapımı için kullanılan dönen çarkı geliştirmişlerdir. Bu buluş sayesinde seri üretime geçiş yapmışlardır.
 • Çiftçilikte hayati bir teknoloji olan pulluğu icat etmişlerdir. Bu icat ile modern tarımın ilk adımlarının atıldığı düşünülmektedir. Bunun yanında çiftçilere farklı pulluk türlerini nasıl kullanacaklarına dair bir kılavuz hazırladıkları bilinmektedir.
 • Sümerliler, bütün bunların yanında tekstil işlemeyi bulmuşlar ve tekstil fabrikaları kurmuşlar, bakır ve demir işlemeyi bulmuşlar ve sabanı icat etmişlerdir.
içeriğimizi oylayın