Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Antlaşmanın Maddeleri Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Antlaşmanın Maddeleri Nelerdir?

0

Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda kaybetmesinin ardından İtilaf Devletlerince hazırlanan, ağır şartlar içeren ve Osmanlı Devleti’ni bölmeye yönelik olan bir antlaşmadır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanma tarihi 30 Ekim 1918’dir. Osmanlı Devleti’ni temsilen Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri özet şekilde sizlere sunulmuştur. 7. Ve 24. madde işgallere yol açan maddelerdir. Tüm maddeler şu şekildedir;

1. Madde: Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacaktır. Karadeniz’e serbest bir şekilde geçiş yapılacaktır. Çanakkale ve İstanbul Boğazları işgal edilecektir.

2. Madde: Türk sularında yer alan torpil tarlaları, kovan ve torpido yerleri gibi engeller gösterilecektir. Bunları temizlemek için yardım istendiğinde yardım edilecektir.

3. Madde: Karadeniz’de yer alan torpil yerleri hakkında bilgi verilecektir.

4. Madde: Ermeni esirleri ve İtilaf Devletleri’ne bağlı savaş esirleri, İstanbul’da toplanacaktır. Koşulsuz ve şartsız olarak İtilaf Devletlerine teslim edilecektir.

5. Madde: Sınırların korunması için askeri kuvvetler terhis edilecektir. Askeri kuvvet durumu İtilaf Devletleri tarafından belirlenecektir.

6. Madde: Osmanlı Devleti’ne ait savaş gemileri teslim olup limanlara tutsak edilecektir. Küçük gemiler bu tutsaklığın dışındadır.

7. Madde: İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yerde stratejik noktayı işgal edebilecektir.

8. Madde: Demiryolu ve limanların İtilaf Devletleri’ne ait gemiler tarafından kullanılması, İtilaf Devletleri ile savaş halinde olanlara karşı kapatılması.

9. Madde: İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne ait olan tersane ve limanlardaki tüm gemi onarım aralarını kullanabilecektir.

10. Madde: Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.

11. Madde: İran’ın Kuzeybatısı’nda yer alan Osmanlı askerleri sınır gerisine çekilecektir. Kafkasya ötesinde olan yerler de İtilaf Devletleri’nce incelenecek ve gerekirse boşaltılacaktır.

12. Madde: Telsiz ve kablolar, İtilaf Devletleri’nce incelenecektir. Hükümet haberleşmeleri bunun dışındadır.

13. Madde: Askerlik, denizcilik ve ticaret ait olan maddelerin ve malzemelerin tahrip edilmesi önlenecektir.

14. Madde: Kömür, yağ ve mazot gibi maddeler Türkiye’de temin edilecektir.

15. Madde: Tüm demiryolları İtilaf Devletleri’nce kontrol edilecektir.

16. Madde: Yemen, Asir, Hicaz, Suriye ve Irak’ta bulunan kuvvetler, en yakınlarında yer alan İtilaf Devletleri birliklerine teslim olacaktır.

17. Madde: Bingazi Ve Trablus’da yer alan Osmanlı subayları, en yakınlarında yer alan İtalyan gazinosuna teslim olacaktır.

18. Madde: Bingazi ve Trablus’da Osmanlı işgali altında yer alan limanlar İtalya’ya verilecektir.

19. Madde: Sivil veya asker olmak üzere Alman ve Avusturya uyruğuna mensup kişiler bir ay içerisinde Osmanlı topraklarını terk edecektir.

20. Madde: Askeri teçhizat teslimi, nakil vasıtalarının teslimi veya Osmanlı ordusunun terhisi hakkında İtilaf Devletleri’ne bilgi verilecektir. Herhangi bir emir derhal yerine getirilecektir.

21. Madde: İtilaf Devletleri adına bir üye iaşe nezaretinde çalışacaktır. Devletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve gerekirse bilgi verecektir.

22. Madde: Osmanlı savaş esirleri, İtilaf Devletleri’nin nezdinde kalacaktır.

23. Madde: Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle tüm ilişkilerini kesecektir.

24. Madde: Altı vilayet adı verilen yerlerde herhangi bir karışıklık veya kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecektir.

25. Madde: Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1918 yılı Ekim ayının 31.günü sona erecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7 ve 24. Maddelerinin Önemi Nedir?

7. ve 24. Maddeler Osmanlı Devleti’ni bölmeye yönelik hazırlanmış olan maddelerdir.

7. Maddeye göre; İtilaf Devletleri, güvenlikleri açısından herhangi bir tehlike gördüklerinde stratejik olarak bir yeri işgal edebilecekti.

Yorum: 7.Maddeyi incelediğimizde düşman devletlerin keyfi işgaller yapacağını ve Osmanlı Devleti’nin bağımsızlık konusunda ciddi problemler yaşayacağını anlayabiliriz.

24. Maddeye göre; Vilayet-i Sitte’de ( Bitlis, Van, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurun ) bir karışıklık çıktığında 6 il işgal edilebilecektir. İşgal sırasında herhangi bir mazerat gösterilmeyecektir.

Yorum: Doğuda stratejik olarak önemli konumlara sahip iller keyfi işgallere uğrayabilir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler

Bu antlaşmadan bir hafta sonra İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Bunun ardından İngiltere Musul, Antep, Maraş, Urfa’yı işgal etmiştir. Daha sonraki süreçte ise Antep, Urfa ve Maraş’ı Fransa’ya bırakmışlardır. Fransızlar ise Adana çevresini işgal etmişlerdir. İtalyanlar ise Antalya ve Konya çevresini işgal etmişlerdir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Bizim İçin Önemi Nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına sebep olan antlaşmadır. Ordunun terhis edilmesi ve Osmanlı topraklarının işgallere açık hale getirilmesinin ardından işgaller gerçekleşmiştir. 7. Ve 24. Madde işgali hızlandırmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Sonuçları

Osmanlı Devleti fiili olarak sona ermiştir.

7. ve 24.maddeler çerçevesinde Osmanlı toprakları işgale açılmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Nerede İmzalandı?

Mondros Ateşkes Antlaşması Limni Adası’nda yer alan Mondros Limanı’nda Demirli Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Ne Zaman İmzalandı?

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanma tarihi 30 Ekim 1918’dir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Ne Zaman Bitiyor?

Mondros Ateşkes Antlaşması 1919’un başlarında bitmiştir. Bu antlaşmanın devam etme şansı yoktur. Bir devleti yıkıma götüren bu antlaşma Anadolu’da İtilaf Devletleri’ne karşı isyanların başlamasına neden olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşmasını Kim İmzalamıştır?

Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey imzalamıştır. İngiltere adına ise Amiral Calthrope imzalamıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Hangi Maddesi Anadolu ve Trakya’daki İşgallere Gerekçe Oluşturmuştur?

7.Madde Anadolu ve Trakya’daki işgallere gerekçe oluşturmuştur. Bu maddeye göre İtilaf Devletleri kendilerini tehlikede gördükleri noktada stratejik yerleri işgal edebilecekti.

Mondros Ateşkes Antlaşması Ülkemiz İle Hangi Devlet Arasında Yapılmıştır?

Bu anlaşma Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’ni ve İtilaf Devletleri’ni kapsamaktadır.

Mondros Mütarekesi Görüşmelerinin Başlamasına Aracılık Eden İngiliz General Kimdir?

Mondros mütarekesi görüşmelerinin başlamasına aracılık eden İngiliz General Amiral Calthrope’dır. İtilaf Devletleri’adına Amiral Calthrope imzalamıştır..

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın