Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı, Mahur Beste Ne Demek?
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Mahur Ne Demek? Mahur Bakışlı, Mahur Beste Ne Demek?

0

Mahur, alaturka müzikte bir makamdır ve Hindistan ve İran’da şehir adıdır. Mahur makamının da ismini bu şehirlerden aldığı düşünülmektedir. Mahur ismi son zamanlarda çocuklarına isim seçen ebeveynler arasında popülerleşmiş bir isimdir ve bu ismin Kuran’da geçip geçmediği çok araştırılmaktadır.

Mahur İsminin Anlamı Nedir?

Mahur isminin anlamı, ilk olarak Türk musikisinde bir makamdır, diğer anlamı ise ferahlık, mutluluk verici ve neşelidir. Türk musikisinden en çok tercih edilen makamlardan birisi mahurdur ve son zamanlarda çocuklarına mahur adını vermek isteyen ebeveynlerin sayısı çoğalmaktadır.

Mahur Bakışlı Ne Demek?

Mahur bakışlı, baygın, süzgün ve yumuşak bakış anlamına gelmektedir. Mahur kelimesinin iki anlamı vardır. Birincisi, Türk musikisinde bir makam olmasıdır ve ikincisi ise ferahlık, mutluluk verici, neşelidir. Mahur bakışlı kişilerin süzgün ve yumuşak tonda bakışları olması mahurun ferahlık anlamına yakın durmaktadır.

Gözleri Mahmur Ne Demek?

Gözleri mahmur, uykudan sonraki sersemlik ve ağırlık bulunan süzgün bakış anlamına gelmektedir. Uyku basmış, baygın göz anlamlarına da gelen gözleri mahmur kavramı uykudan sonraki sersemliği ifade etmektedir. Gözleri mahmur bakan kişilerin süzülmüş ve yorgun bir edaları vardır.

Mahur Beste Ne Demek

Mahur beste, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazmış olduğu bir romandır. Aynı zamanda Atilla İlhan’ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını öğrendikten sonra yazdığı aynı adlı bir şiir mevcuttur. Ahmet Kaya’nın da aynı adla seslendirdiği bir şarkı mevcuttur.

Mahur Kuran’da Geçiyor Mu?

Mahur, Kuran içerisinde geçen bir kelime değildir. Genelde çocuklarına isim koymak isteyen bireyler Kuran’da ismin geçip geçmediğini önemsemekte ancak Mahur ismini koymayı düşünenlerin Kuran’da bu adın geçmediğini bilmesi gerekmektedir. Mahur, Türk musikisinde bir makam olmasının yanında ferahlık, mutluluk anlamlarına da gelmektedir.

Mahur İsmi Türkiye’de Kaç Kişide Var?

Türkiye’de mahur ismini kullanan 30-33 kişi olduğu bilinmektedir. Çocuğuna mahur adını koymak isteyen ebeveynler Kuran’da bu ismin geçip geçmediğini araştırmaktadır. Ancak Kuran’da mahur ismi geçmemektedir. Mahur adı Türk musikisinde en çok tercih edilen makamlardan biri olmasının yanında ferahlık ve mutluluk gibi anlamlara gelmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın