Saptama ve Çıkarım Ne Demek? Farkları ve Örnekleri
  1. Ana Sayfa
  2. Anlamı Nedir?

Saptama ve Çıkarım Ne Demek? Farkları ve Örnekleri

0

Çıkarım, belirli olgular hakkındaki bilgilerden başka bir olgu hakkında tespitler yapma işidir. Buna göre çıkarım, çıkarma işlemidir. Bir bilginin elde edilmesinin yollarından birisidir. Bununla birlikte çıkarım için elde doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilmiş bir önerme olması gerekmektedir. Öncesinde analizi yapılmış bu önerme doğrultusunda başka bir önermenin doğruluğunun veya yanlışlığının saptanmasıdır.

Çıkarım Cümlesi Nedir?

Çıkarım cümlesi, soyut bilgiden somut bilgi çıkarılan ifadelerdir. Buna göre tümevarımsal bir yaklaşım sergilenerek nesnel bilgi öznelleştirilmektedir. Elde edilen tespit çıkarım cümlesini oluşturmaktadır. Çıkarım cümleleri, sonuç cümleleridir. Sonuca ulaşmak için üst bilginin işlenmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda elde edilen son ürün çıkarım cümlesidir.

Çıkarım Ne Demek TDK?

Çıkarım TDK tanımı, çıkarma işidir. Bununla birlikte belirli önermelerin kabullenilen veya gerçekliği saptanan doğrularından veya yanlışlarından başka önermelerin kabullenilen veya gerçekliği saptanan doğrularını veya yanlışlarını çıkarma işidir. Buna göre çıkarım hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedir. Kelime esasen yapılan analiz işlemini karşılamaktadır.

Bilimsel Çıkarım Nedir?

Bilimsel çıkarım tahmin etme işleminin tersidir. Geriye dönük olarak olayın gerçekleşme sebebini ortaya çıkaran tahmindir. Buna göre bilimsel çıkarım nezdinde önemli olan geriye dönük yapılan tahminin eldeki kanıtlar ışığında yapılmasıdır. Sonuç olarak bilimsel çıkarım eldeki somut sonuca neyin sebep olduğunun tahmini işlemidir.

Söz konusu tahmin neticesinde bilimsel süreç başlar. Buna göre eldeki kanıtlar ile değerlendirme yapılır ve kanıtların sonuca ulaşmadaki etkisi değerlendirilir. Bilgiye ulaşma sürecini başlatan geçmişe dönük tahmindir ve kanıtlar ile sağlama yapılır. Elde edilen sonuç bilimsel çıkarımdır.

Sosyal Çıkarım Ne Demek?

Sosyal çıkarım gündelik hayatta karşılaşılan insan davranışlarının nedeninin tespiti işlemidir. Buna göre sosyal bir canlı olan insan belli değer yargılarına sahip bir toplum içerisinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda bireyin kendisinin eylemleri olmaktadır. Sosyal çıkarım ile bireyin toplumsal mahiyette davranışlarının analizi yapılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan bu süreç çıkarım oluşturma süreci ile yapılmaktadır. Eldeki somut veriler insan davranışlarıdır. Bu davranışlara neyin sebep olduğunun tahmini ile başlayan çıkarım süreci benzer haller için oluşturulmuş analizler göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve nesnel bilgi öznelleştirilmiş olur. Bilimsel çıkarımdan farklı olarak elde somut kanıt bulunmadığı için genel insan davranışları sonuç olarak kabul edilip bunların altında yatan sebepler araştırılmaktadır.

Paragraf Sorularında Çıkarım Ne Demek?

Paragraf sorularında çıkarım paragrafın ana fikrinin tespit edilmesidir. Paragraf sorularının amacı öğrencinin okuduğunu anlama yetisinin ölçülmesidir. Buna göre birçok bilgi içeren paragrafın asıl anlatmak istediğinin tespiti çıkarım yapılması yolu ile olmaktadır. Paragrafta verilen genel bilginin sınırlarının çizilmesi sonucunda genel bilgiden özel bilginin çıkarılması hali paragraf sorularında çıkarımı oluşturmaktadır.

Saptama Ve Çıkarım Farkı

Saptama, tespit etmektir. Saptama yapılması için eldeki bilgilerden yeni bir bilgiye varılmaktadır. Çıkarım ise genel bilgiden özel bilgi elde etmektir. Bunun için geriye dönük tahmin ve analiz yapılmaktadır. Saptama ve çıkarım farkı elde edilen son bilginin eldeki verilerin geriye dönük işlenmesi veya ileri dönük işlenmesi sonucunda elde edilmesine göre olmaktadır.

Çıkarım Cümleleri Örnekleri

  • Dünya üzerinde azalan fosil yakıtlara ilişkin araştırmalar, güneş enerjisinin geleceğin enerji kaynağı olduğunu gösterir.
  • Fantastik edebiyat eleştirmenlerinin yorumlarına göre, Ursula K. Le Guin son yüzyılın en başarılı kadın yazarlarındandır.

Saptama Cümleleri Örnekleri

  • Bisiklet kullanımı giderek artarsa fosil yakıt tüketimi azalacak, egzoz gazları salınımı azalacak ve daha yaşanabilir bir Dünya’ya sahip olacağız.
  • Yağmur toplama sistemlerinin artması ile birlikte evlerimizde kullandığımız sudan tasarruf yapmaya başlayacağız.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın