Yansıma Sözcük Nedir? Yansıma Sözcük Örnekleri
 1. Ana Sayfa
 2. Türkçe

Yansıma Sözcük Nedir? Yansıma Sözcük Örnekleri

0

Yansıma sözcük, insan dışındaki canlı veya cansız varlıklardan türeyen ve tek başına anlam taşımayan sözcüklerdir. Genelde sözcüklerin kelime kökenleri bulunur. Ancak yansıma sözcüklerin anlamları yoktur ve herhangi bir köke sahip değildirler. Yansıma sözcükler tek bir sözcük olabileceği gibi aynı zamanda kelime grubu olarak da kullanılabilir.

Yansıma sözcükler, anlatımı daha güçlü hale getirmek için kullanılmaktadır. Doğadaki varlıkların çıkarmış oldukları sesler varlıklar ile ilgili veya başka durumları ifade ederken kullanılmaktadır. Yansıma sözcükler için köken anlamı aranmaz ve olduğu gibi kullanılırlar. Yansıma sözcükler her durumda ad kökenli olmaktadır. Bu bakımdan yansıma sözcüklerde fiil durumu da aranmamaktadır. Ancak yansıma sözcükler ek alarak ad – fiil olabilir. Bu durumda yine isim soylu sözcük olarak kabul edilmektedirler.

İçindekiler

Yansıma Sözcük Örnekleri

Yansıma sözcük örnekleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Gürültü
 • Çıtır
 • Horlama
 • Şırıl şırıl
 • Fokur fokur
 • Vızıltı
 • Gürül gürül
 • Fısıldaşma
 • Gıcırdama
 • Işıl
 • Miyavlama
 • Meleme
 • Havlama
 • Tıkırtı
 • Cızırtı

Sözcüklerin cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

 • Yan odadan çok gürültü geliyordu.
 • Patates çıtır çıtır olmuştu.
 • Horlamasından gece boyunca uyku girmedi gözüme.
 • Çağlayan şırıl şırıl dökülüyordu.
 • Ocaktaki su fokur fokur kaynıyordu.
 • Odada anlamadığım bir vızıltı vardı.
 • Yeni takım gürül gürül hazırlıklarını tamamlıyor.
 • Kulağına ciddiyetle bir şeyler fısıldıyordu.
 • Kapı o kadar gıcırdıyordu ki yağlanması gerekti.
 • Gözleri ışıl ışıl parıltılar saçıyordu.
 • Kedi tüm gün boyunca miyavladı.
 • Koyun melemeleri ile yeni güne uyandık.
 • Köpekler genelde tedirgin olunca havlar.
 • Aşağıdan bir tıkırtı geldi.
 • Hoparlör cızırtı yapıyordu.

Yansımadan Doğmuş Sözcük Ne Demek?

yansimadan dogmus sozcuk ne demek

Yansımadan doğmuş sözcük doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerden esinlenerek yaratılan seslerdir. Yansımadan doğan sözcüklerde seslerin taklit edilerek ortaya çıkarılması da mümkündür. Yansıma sözcükler günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadır. Yansıma sözcüğün ortaya çıkışı doğadaki seslerin doğrudan taklit edilmesidir. Örnek;

 • Ocaktaki yemek fokur fokur kaynadı.
 • Dere yukarıdan şırıl şırıl akıyor.
 • Evden tıkırtılar geliyor.
 • Alarm her sabah zır zır ötüyor.

Bu örneklerdeki yansıma sözcükler doğanın, aletlerin veya eşyaların seslerinden türetilmiştir. Genelde ikilime olarak kullanılır. Her dile göre yansıma sözcükler de farklılık gösterir.

Yansıma Köklü Sözcük Ne Demek?

Doğadaki sesleri yansıtmakta olan isim soylu sözcükler yansıma köklü sözcüktür. Yansıma sözler dilin bir zenginliği olarak doğadaki sesleri taklit etmek amacıyla yapılmaktadır. Yansıma kökler, isim soylu sözcüklerdir ve fiil olarak görülmez. Ad kökü olarak kabul edilir. Yansıma köklü sözcüklerin çıkış yeri mutlaka doğa, eşya ve benzeri seslerdir. Hayvan sesleri en bilindik yansıma köklü sözcüklerdir;

 • Melemek
 • Havlamak
 • Vızıltı vb.

Ses Yansıma Sözcük Müdür?

Ses sözcüğü yansıma sözcük değildir. Ses doğrudan kelimelerden türetilmiştir. Fakat ses anlamında veya benzeri olarak kullanılan uğultu, homurtu, inilti yansıma kökenli sözcüklerdir.

Çığlık Yansıma Sözcük Mü?

Çığlık sözcüğü yansıma sözcüktür. Çığ sesi Eski Türkçe’deki “çik” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise kelime anlamı olarak yüksek ses anlamında kullanılmaktadır. Sadece Türkçe için değil, Farsça’da da “ciğ” sözcüğü yansıma sözcük olarak çığlık anlamı olarak kullanılmaktadır.

Uğultu Sesi Yansıma Mıdır?

Uğultu sesi yansıma sözcüktür. Yansıma sözcükler doğadaki seslerden taklit ile yapılmaktadır. Uğultu, rüzgârın esmesi sırasında çıkarmış olduğu sestir. Uğultunun anlamı ise rüzgâr sesi, anlaşılmayan ses şeklindedir.

Gürültü Yansıma Sözcük Mü?

Gürültü sözcüğü yansıma sözcüktür. Doğada var olan canlı veya cansız varlıkların çıkardığı sesler yansıma sözcük olduğundan gürültü de yansıma sözcük anlamındadır. Gürültü köken itibariyle canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları sesten ortaya çıkmıştır.

Çıngırak Yansıma Sözcük Müdür?

Çıngırak sözcüğü yansıma sözcüktür. Sözcük, “çın çın” sesinden hareketle oluşturulmuş. Doğadaki canlı veya cansız varlıkların sesinin sözcük olarak kullanılması yansıma sözcük yaratmaktadır.

Yansıma Sözcükten Oluşmuş Ünlem Nedir?

Yansıma sözcükten oluşmuş ünlem sesin ünlem ile kullanılmasıdır. Ünlem tanımı gereğince duygu bildiren kelimelerdir. Seslenme anlamı da taşıyabilmektedir. Genelde seslenme sözcükler de yansıma sözcükler olmaktadır. Yansıma sözcükler ise doğadan gelen seslere denilmektedir. Örneğin; pat, güm, tik tak gibi sesler en bilinen yansıma sözcüklerdir. Eğer bu sözcükler seslenme anlamı yaratacak şekilde kullanılırsa yansıma sözcükten oluşan ünlem ortaya çıkar. Örnek;

 • Güm sesiyle irkildik! Buradaki “güm” sesi yansıma sözcüktür ve heyecan bildirdiği için ünlem ile kullanılmıştır.
 • Pat diye yere düştü! Buradaki “pat” sesi yansıma sözcüktür ve yere düşüşün nasıl olduğunu bildirerek ünlemle kullanılmıştır.

Yansıma Sözcükler Ayrı Mı Yazılır?

Yansıma sözcükler ikileme şeklinde kullanılıyorsa ayrı yazılması gerekmektedir. Bu temel bir imla kuralıdır. Yansıma sözcükler hiçbir şekilde bitişik halde yazılmaz. Yansıma sözcükler tek başına olabileceği gibi özellikle vurgu yapabilmek için çift halinde de kullanılabilir. Örnek;

 • Dere şırıl şırıl akıyordu.
 • Tak tak diye kapı çalındı.
 • Hav hav diye köpek üstümüze geldi.

Yansıma sözcükleri bitişik olarak yazmak imla açısından sorun yarattığı gibi aynı zamanda cümledeki vurguyu da ortadan kaldıracaktır. Yansıma sözcüklerin ayrı yazılması vurgunun daha iyi şekilde aktarılmasını sağlar.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın