Habitat Nedir? Örnekler İle Anlatım
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Habitat Nedir? Örnekler İle Anlatım

Habitat, bir diğer adıyla yaşam alanıdır. Herhangi bir canlının yaşayıp geliştiği yere denir. Bu yerler genellikle fiziksel bir bölge ya da yeryüzünde bulunan özel bir alandır. Yaşam üzerinde bilinen hava, su ve toprağın olduğu her yer yaşam alanı olarak sayılır. Bir okyanus, bir çayır ya da bir ada dahi herhangi bir canlı için yaşam alanı sayılır.

Bu yaşam alanlarını sadece insan, hayvan ya da bitki odaklı düşünmemek gerekir. Dünyada bulunan herhangi bir canlının beslendiği, büyüdüğü, yaşamını sürdürdüğü herhangi bir ortama habitat denir. Fakat canlıların habitatları farklıdır. İnsan, hayvan, balık, böcek, bakteri hatta virüsler için farklı ortamlar gerekir. Fakat bazı durumlarda da farklı türler aynı yaşam alanı üzerinde yaşayabilir (bir evin içinde insanın ve böceğin yaşayabileceği gibi).

İnsanların Habitatı Neresidir?

İnsanların habitatı, kişiden kişiye göre değişir. Genellikle ev, iş yeri, okul, lokanta, kafe, otel… Gibi alanlar insanlar için ideal yaşam alanları sayılabilir. Fakat bazı kişisel seçimlere göre insanların da yaşam alanı değişmektedir. Özellikle doğada yaşayan insanlar için, mağara, ağaç kavukları, ağaç evler ya da herhangi bir kapalı alan yaşam alanı sayılabilir.

Maddi durumu çok iyi olan ve büyük plaza denilen evlerde yaşayanlar için de yaşam alanı orası sayılabilir. Dünya üzerinde bulunan 7 milyarı aşkın insanın habitatları birbirinden farklıdır. Bazen bir apartman dairesi, bazen bir saray, bazen bir mağara olmak üzere değişiklik göstererek insanlar için bir yaşam alanı sayılabilir.

Doğal Habitat Ne Demektir?

Doğal habitat, doğanın tam olarak kendisidir denilebilir. Bitkilerin, böceklerin, hayvanların, bakterilerin yaşadığı alandır. Beşeri unsurların ortadan kalkıp, doğanın bir bütün bir şekilde kendiliğinden oluşturduğu her şey doğal habitatı oluşturur. Suyun 100 km altı ya a yer yüzünün 200 km üstü doğanın yapısını oluşturduğundan doğal bir yaşam alanını oluşturur.

Habitat Çeşitleri Nelerdir?

Habitat nedir? Sorusuyla ilişkili olarak canlı türlerinin yaşadığı bu biyomları tanımak gerekir. Biyom dediğimiz şeyler; ormanlık yerler, dağlar, akarsular, göletler, bataklıklar, okyanuslar gibi yaşam alanlarını oluşturur. Bu durumda incelediğimizde habitatların çeşitleri;

 • Orman Habitatı: Ormanlar, geniş yüzeylere yayılmış ve bitki örtüsü zengin bir habitat türüdür. Dünyamızın üçte biri ormanlarla kaplıdır. Üç çeşit orman habitatı vardır:
  1. Tropikal yağmur ormanları,
  2. Ilıman ormanlar,
  3. Tayga ormanları.
 • Su Habitatı: Deniz ve okyanuslar su habitatları için örnek teşkil eder. Ancak bunlar da kendi içlerinde farklı türlere sahiptir:
  1. Tatlı su habitatı,
  2. Deniz suyu habitatı,
  3. Kıyı habitatları.
 • Çayır Habitatı: Genel bitki örtüsü çimenlerden ve otlardan oluşan habitattır. Ortalama sıcaklıklar -20 ile 30 derece arasında değişir. Senede ortalama olarak 50 – 100 santimetre arasında yağış alırlar.
 • Çöl Habitatı: Senede ortalama 25 santimetrenin altında yağış alan bölgeler çöl olarak kabul edilir. Gece ve gündüz sıcaklık farkı çok yüksek olan çöllerde, gündüz sıcaklıklar 45 derecenin üzerine çıkabilir.
 • Kutup ve Dağ Habitatı: Güney Kutbu ile Kuzey Kutbu ile yüksek dağlık alanlarda görülen, sıcaklıkların çok düşük olduğu bölgelerdir.

Habitat Örnekleri Nelerdir?

Yaşam alanları birbirinden farklı olan bu bölgelerin içinde yaşayan canlıları ile birlikte örnek verecek olursak;

 • Bir su habitatında; akarsular, göller, denizler, okyanuslar… Gibi suyun içerisinde olduğu bütün yaşam alanları sayılabilir. Balık, yosun… Gibi suda yaşayan canlılar bulunur.
 • Çöl; sıcak ve kurak alanlardır. Gece ile gündüz arasında oldukça fazla sıcaklık farkı görülür. Çöl yaşamına uygun canlılar yaşar.
 • Tundra habitat; oldukça soğuk ve canlıların çok yaşayamayacağı yaşam alanıdır. Kuzey ve güneyde olmak üzere yaşam bulunur.
 • Orman; canlıların yaşayabileceği, dünya üzerinde çokça çeşitliliğin olduğu yaşam alanlarıdır. Bitki, hayvan, sürüngen, böcek açısından oldukça zengin bir canlı portföyüne sahiptir. Genellikle tropikal iklim alanlarında ya da ılıman bölgelerde görülür.

Habitat Parçalanması Nedir?

Habitat parçalanması, doğal çevrede yaşayan canlıların seçtiği doğal çevrenin bütünlük açısından bozulmasıdır. Popülasyon parçalanmasına da neden olmaktadır. Kesintiler ve bölümler sonucu bir bölgede bulunan yaşam alanının yaşanamayacak seviyeye gelmesidir. Genellikle yavaş bir şekilde ve fiziksel müdahale ile gerçekleşir.

Özellikle habitatlar insan eliyle yapılan çalışmalar sonucunda yok olur. Yapılan barajlar, setler, yapay (beşeri) yapılar canlıların içinde yaşadığı ortamı yok edip, canlıların farklı yerlere göç etmesine neden olur. Küresel ısınma da, insan eliyle habitatların yok olmasına neden olur. Hatta bir takım doğal afetlerin sonucunda da bu parçalanma gerçekleşir.

Bir yaşam alanının yok olması ve canlıların bölgede yaşayamayacak durumda olması parçalanmayı gerçekleştirir. Bunu önlemenin sorumluluğu ( ekolojik etik ), hükümetlerin üzerinde olsa da, biz de geri dönüşüme önem vermek ve seçmen olarak oy tercihlerimizle etkili olabiliriz.

Habitat Derneği Nedir? Kurucusu Kim?

Habitat Derneği, 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliğinden mezun olan Sezai Hazır tarafından kurulmuştur. Toplum üzerinde tüm dezavantajlı gruplar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Fakat düşünülenin aksine habitat derneği, bir girişimcilik ekosisteminin parçasıdır. Toplum üzerinde, grupların kapasitesini arttırma, fırsatların değerlendirmesini sağlama ve karar alma süreçlerini değerlendirme adına süpervizörlük yapmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlama ve özellikle kadınların, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısının olması yönünde ilerlemekteler. Eğitimle birlikte iş gücü hakkında bir takı çalışmalar yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim, özel sektör ve hükümet tarafından da destek almaktadır.