Moğollar Neden Türkleri Sevmez? Cengizhan Türk Mü?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Moğollar Neden Türkleri Sevmez? Cengizhan Türk Mü?

0

Moğolların Türkleri sevmeme sebebi, stratejik ve siyasi ilişkilerdir. Moğolların Türkler üzerine gerçekleştirdikleri istilalar sonrasında bazı Türk boyları da göç etmek zorunda kalmıştır. Alınan ağır vergiler, sürekli karmaşa durumu ve fakirlik gibi nedenler ile Türklerin Moğol baskısından bunalarak göç ettiği de bilinmektedir.

Moğollar Türk Mü?

Moğollar tıpkı Osmanlı Devleti gibi siyasi bir birliktir. Bu bağlamda Moğolların Türk olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak Moğol idaresi altında bulunan Türk boyları da bulunmaktaydı.

Moğollar ile Türklerin aynı boydan geldiğine bu nedenle akraba olduklarına dair araştırmalar da mevcuttur. Moğolların kendileri için benimsedikleri ana dinler Budizm ve Şamanizm olarak bilinmektedir. Kendilerinin İslamiyet ile tanışması 14. Yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir.

Türklerle Moğollar Akraba Mı?

Türkler ve Moğollar kökleri aynı boya dayanan etnisitelerdir. Temelde aynı kökten gelseler de tarih sahnelerinde sıkça karşı karşıya gelmişlerdir.

Cengizhan Türk Mü?

cengiz han turk mu

Evet. Bilinen tarih kaynaklarına göre Cengizhan’ın Türk olduğu kabul edilmektedir. Çinliler tarafından Türk olduğu düşünülen Cengizhan Kök Türklerin soyundan gelmektedir. Cengizhan, Moğol isimlendirmesinin de sahibidir. Cengizhan’ın ifade etmek için kullandığı Moğol tabiri siyasi bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Cengizhan’ın Türk olduğuna dair varılan kanı hem Türk kaynaklarına hem de Çin kaynaklarına dayanmaktadır. Cengizhan’ın görünüşü hakkında da Çin kaynaklarında bilgi mevcuttur. Bu bilgiye göre kendisinin saçları kumral, boyu uzun, gözleri yeşil ve teni beyazdır. Tarif edilen profil Gök Türk kağanlarının görüntüsü ile de benzerlik göstermektedir.

Moğollar ve Türkler Neden Savaştı?

Moğollar ve Türkler siyasi nedenler ile savaşmıştır. Moğolların siyasi bağlamda en güçlü oldukları dönem Cengiz Han’ın da başta olduğu dönemdi. Moğolların o dönemde Asya kıtasının da büyük bir bölümünde hakimiyet sürdükleri bilinmektedir.

Moğol Türk savaşları daha çok Moğol istilaları olarak bilinmektedir. Bu istilaların temel nedeni ise Moğolların daha fazla güç ve toprak sahibi olmak istemeleriydi. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı da Moğollar ve Türkler arasında gerçekleşen bir savaştır. Moğol istilalarının başlangıcı olarak bilinir.

Moğollar ile Türklerin savaşları Kösedağ Savaşı ve ardından gelen istilalardan ibarettir. Gerçekleşen istilalarda güç üstünlüğü Moğollardaydı.

Moğollar Türkler Hakkında Ne Düşünüyor?

Moğollar ve Türkler arasındaki ilişki büyük oranda siyasi kaynaklıydı. Dönemde hâkim olan güç Moğollar olarak bilinmektedir. Moğolların Asya kıtasının büyük bir bölümüne hâkim oldukları da bilinmektedir. Dönemde gerçekleşen ağır vergiler, yoksulluk benzeri nedenler çoğu zaman göç ile sonuçlanan bir hareketi doğurmuştur.

Moğolların Türkler hakkındaki görüşü temel olarak sahip olunmak istenen topraklarda bulunmaları ile alakalıdır. Türklerin Moğollar tarafından topraklarının istila edilmesi, aralarında olumsuz sürtüşmeler ve direnişler olmasına da neden olmuştur. Moğol istilaları ile birlikte Moğolların da Türkler hakkında pek de olumlu tutum takınmadıklarını söylemek mümkündür.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın