Nutukta Nelerden Bahsediliyor? Geçen Konular Neler?
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih

Nutukta Nelerden Bahsediliyor? Geçen Konular Neler?

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı zamanını birinci ağızdan söylediği, Cumhuriyet dönemi açısından oldukça önemli bir eserdir.

Atatürk’ün yazmış olduğu Nutuk üç cilt şeklinde meydana gelmiştir.
Birinci cilt, 1919 ile 1920 yılları arasını ele almaktadır. Genel olarak ise;

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna Çıkışı,
 • Osmanlı Devletinin Genel Durumu,
 • Milli Mücadele Çalışmaları,
 • Milli Mücadele’yi dışarıdan ve içeriden engelleme çabaları,
 • Kongreler,
 • Mustafa Kemal’in kendi şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye yapılan tepkimeler ve
 • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.

İkinci ciltte 1920-1927 yıllarındaki dönemi ele almıştır. Genel olarak;

 • TBMM’nin açılışı,
 • Kurtuluş Savaşı,
 • İtilaf Devletleriyle yapılmış siyasi görüşmeler,
 • Cumhuriyet’in İlanı,
 • Çok partili hayata geçişi ve
 • Yapılan devrimler genel olarak anlatılmıştır.

Ayrıca bu cilt, Nutuk eserinin Mustafa Kemal’in bir bakıma vasiyetini olduğu doğrular şeklinde gençliğe hitabesiyle son bulur.

Üçüncü cilt ise 1919-1920 yıllarındaki yazışmaları ihtiva etmekte olan tarihi belgelerden oluşmaktadır.

Nutuk’ta Geçen Konular Hangileridir?

Nutuk’ta Cumhuriyet dönemine ait birçok konu bulunmaktadır. Konu kapsamı bakımından oldukça geniş bir kapasiteye sahip olan Nutuk eserinde 1636 tane konu başlığı belirlenmiştir. En çok kullanılmakta olan konular ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

 • Hükümet-i İstanbul
 • Millet
 • Büyük Millet Meclisi
 • Heyet-i Temsiliye
 • Padişah
 • Hükümet-Büyük Millet Meclisi
 • Meclis-i Mebusan
 • Milletvekilleri
 • İtilaf Devletleri
 • Harbiye Nazırı
 • Kuva-yi Milliye
 • Ordu – Türk
 • İngiliz
 • Bakanlar Kurulu – Büyük Millet Meclisi
 • Halife
 • Sadrazam
 • Kamuoyu
 • Sivas Kongresi
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Yunan
 • Ülke
 • Yurt
 • Tanrı
 • Türk
 • Türkiye
 • Düşman
 • Damat Ferit Paşa Hükümeti
 • Erzurum Kongresi
 • Genel Kurmay Başkanlığı
 • Müslüman
 • Mondros Mütarekesi
 • Sevr Antlaşması
 • Büyük Millet Meclisi Başkanı
 • Cumhuriyetin İlanı

Nutuk içeriğinde konu başlıkları yukarıdaki şekildeki gibidir. Mustafa Kemal Atatürk yazdığı eserinde genel olarak Cumhuriyet tarihindeki önemli olayları birinci ağızdan aktarmıştır.

Nutuk’un Özellikleri Nelerdir?

Nutuk eserinde olaylar anlatılırken tarihi kronoloji düzenli bir şekilde takip edilmeye çalışılmıştır Ancak zamanı ve yeri geldikçe hadiseler kronolojiye uygun olmayacak şekilde de önem sıralamasına göre ifade edilmiştir.

Nutuk özellikler arasında, olayların anlatılırken bazı kişilerle ilgili hatıralar da aktarılmıştır. Diğer yandan, Nutuk eseri 1919 ile 1927 yılları arasındaki dönemde yaşanan bütün olayları kapsama almaz. Ayrıca bahsettiği olaylardan da önemleriyle doğru orantılı bir uzunlukta bahsedilmediğini vurgulamak gerekir.

Atatürk Nutuk’u yazmaktaki amacını, “inkılabımızın tetkikinde tarihe kolaylık sağlamak” şeklinde açıklamıştır. Gelecekte inkılapların niye yapıldığı hakkında türkü yorumlar yapılabileceğini fakat bu inkılapları bizzat kendisi yapmıştır. Bundan dolayı da en etkili olacak yorumun kendi yorumu olduğu kanaatine varmıştır.

Bu düşüncelerle beraber kaleme aldığı Nutuk eseriyle Atatürk, bir tarih yazarı haline gelmiştir. Ancak tarihçi değildir. Eserini de tarihçi tarafsızlığı ve objektifliği içinde yazması beklenemez. Zira son yaptığı kertede Nutuk, bir hatıra içeriğindedir. Bundan dolayı hatıraların tam objektiflik içerisinde yazılmaları söz konusu olmaz.

Nutuk Kaç Sayfa?

Nutuk, çok farklı yayınevi tarafından basılmıştır. Çocuklar ve gençler için ayrı, günümüz Türkçesi için ayrı baskıları mevcuttur. Ayrıca yazı büyüklüğü de sayfa sayısında önemli bir etkendir. Nutuk, 150 sayfa ile 800 sayfa arasında değişen sayfa sayılarına sahiptir.

Nutuk’ta En Çok İsmi Geçen Kişi

Nutuk’ta ismi en çok geçen kişi, 15 – 20 sayfa ile Yahya Kaptan’dır. Yahya Kaptan, Atatürk Anadolu’ya geçtikten sonra, Sivas Kongresi ile emrindeki birlikleri Kuvay-ı Milliye bünyesine katar ve Atatürk tarafından onurlandırılır. Ancak daha sonra, İttihatçılar tarafından katledilir ve Atatürk bu duruma derinden üzülür.

Nutuk’ta Yer Almayan Konular

Nutuk’ta yer almayan konular KPSS soruları olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Atatürk Nutuk’ta, 1919 – 1927 arası dönemi anlatmaktadır.

Nutuk Hangi Yılları Kapsar?

Nutuk hangi dönemi kapsar sorusunun cevabı, Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden, 1927 yılına kadardır ve bu yıllardaki olayları konu alır. Sınavlarda karşınıza “aşağıdakilerden hangisi Nutuk’ta yer almaz?” tarzında bir soru çıktığında, tarih aralığına göre değerlendirip cevap vermelisiniz.

içeriğimizi oylayın