Dünya, Kızılırmak, Ülke ve Vatan Özel İsim Midir? Cins İsim Midir?
  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Dünya, Kızılırmak, Ülke ve Vatan Özel İsim Midir? Cins İsim Midir?

0

Vatan özel isim değildir. Vatan kelimesi belirli bir olguya yönelik tekillik ve belirleyicilik niteliklerine sahip değildir. Buna göre vatan kelimesi bir olguya tekillik, özellik, biriciklik ve belirleyicilik anlamlarını kazandırdığı hallerde özel isim haline gelebilir. Örnek olacak olursa bir cadde, bir yapı, bir insan üzerine kullanıldığı vakit vatan kelimesi özel isim haline getirilebilir ancak vatan kelimesinin kendisi özel isim değildir.

Vatan Cins İsim Mi?

Vatan cins isimdir. Vatan kelimesi bir canlıya verilen isim değildir. Cansız bir olguyu karşılamak için kullanılmaktadır. Belirleyici bir nitelikte değildir. Vatan kelimesinin karşılığında akıllara tek bir olgu gelmediği için cins isimdir.

Vatan Soyut Mu?

Vatan soyuttur. Bir kelimenin karşılığının soyutluk olabilmesi için 5 duyu organı ile anlaşılamaması gerekmektedir. Vatan kelimesi 5 duyu organı ile incelenebilecek bir olgu olmadığı için soyuttur.

Dünya Özel İsim Midir?

Dünya özel isimdir. Dünya kelimesi, güneş sistemi içerisinde bulunan, üzerinde yaşam olan bir gezegeni karşılamak için kullanılmaktadır. Buna göre bir astronomi terimidir. Bir tane Dünya vardır. Saydığımız bu nedenler sebebi ile Dünya özel isimdir fakat mecazi anlamlarda kullanılan dünya kelimesi cins isimdir. Gezegen olan Dünya anlamı kastedilmiyorsa cins isim özelliğine sahip olacaktır.

Ülke Özel İsim Midir?

Ülke özel isim değildir. Ülke dendiği zaman zihinde çeşit çeşit sınırlandırılmış coğrafi alan belirmektedir. Ülke dendiği zaman tek bir sınırlandırılmış toprak ve deniz parçası akıllara gelmediği için ülke ismi özel isim değil cins isimdir.

Kızılırmak Özel İsim Midir?

Kızılırmak özel isimdir. Kızılırmak dendiği zaman akıllara özellikle bir tane akan su gelmektedir. Zihinde söz konusu ırmağın tasvirleri canlanmaktadır. Kızılırmak, bir tanedir. Özellikle bir ırmağı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenlerle özel isimdir.

Salı Özel İsim Midir?

Salı özel isim değildir. Salı, haftanın bir gününü karşılamaktadır ve cins isimdir. Tarih boyunca birçok salı günü olmuştur fakat tarihi belirli bir salı gününden veya özel bir salı gününden bahsedilmek isteniyorsa salı kelimesi özel isim niteliği kazanmaktadır. 7 Aralık 2021 Salı günü ile ilgili bir cümlede, salı kelimesi biricik, özel bir olguyu temsil ettiği için özel isim haline gelir ancak normalde salı günü cins isimdir ve haftanın günleri cümle içerisinde küçük harfle kullanılmalıdır.

Yorum Yazın