Ayran Saf Madde Midir? Karışım Mıdır? Homojen Mi?

Ayran karışım özelliklerine sahip olduğundan dolayı saf madde değil karışımdır. Belirli bir hacmi ve kütlesi olan bütün cisimler madde olarak adlandırılmaktadır. Maddeler karışım ve saf madde olarak ikiye ayrılmaktadır. Karışımlar ve saf maddeleri birbirinden ayıran birtakım özellikler bulunmaktadır. Maddeler bahsedilen bu özelliklere göre değerlendirilmekte ve hangi gruba dahil olduğuna karar verilmektedir.

Ayran toplum olarak severek tükettiğimiz ve evlerde kolayca elde ettiğimiz bir içecektir. Bu nedenle herkes bilir ki ayran yoğurt ve su ile elde edilmektedir. Bu da ayranın bir karışım olduğunun göstergesidir çünkü saf maddeler tek tür tanecik içeren ve fiziksel yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan maddelerdir. Karışımlar ise iki ya da daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeyecek şekilde bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. 

Ayran Nasıl Bir Karışımdır?

Ayran karışımı, su ve yoğurttan oluşan süspansiyon bir karışımdır. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırken; heterojen karışımlar da emülsiyon, süspansiyon, kolloid ve aerosol olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Süspansiyon sıvı ve katı maddelerin karışımını ifade etmektedir. Bu karışım şeklinde sıvı içerisinde çözünemeyen bir katının heterojen olarak dağılımı söz konusudur. Ayranı oluşturan yoğurt da su içerisinde çözünememekte ve heterojen dağılmaktadır.

Ayran Homojen Midir Heterojen Midir?

Ayran heterojen karışımlar gibi özellikleri her yerde farklı olduğundan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmediğinden dolayı heterojendir. Karışımların homojen ve heterojen olmak üzere iki gruba ayrıldığını yukarıda ifade etmiştik. Homojen karışımlar birbirinin içinde çözünen ve bu yüzden tek bir madde gibi görünen karışımlardır.

Heterojen karışımlar ise birbirinin içerisinde çözünmeyen ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen karışımlardır. Ayrana dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi göründüğü, bu yüzden de homojen olduğu yanılgısına düşülebilmektedir. Ancak ayran bir süre beklediğinde yoğurt dibe çökmektedir ve değerlendirme yapılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayran Saf Olmayan Homojen Madde Midir?

Ayran saf olmayan homojen bir madde değil, saf olmayan heterojen bir maddedir. Saf maddeler tek tür tanecik içeren ve doğal olarak oluşan maddeler olarak bilinmektedir. Ayran ise doğada bulunmayan ve iki farklı türdeki maddenin bir araya getirilmesi ile elde edilen heterojen bir karışımdır.

Tuzlu Ayran Homojen Mi?

Tuzlu ayran karışımın her yerinde aynı özellikleri göstermediğinden dolayı homojen değildir. Tuz genellikle çözünen madde olarak karşımıza çıkmakta ve homojen karışımlara örnek teşkil etmektedir. Ancak ayran homojen değil heterojen bir karışımdır ve içerisine atılan tuz bu durumu etkilememektedir.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın