Davranışçılık Kuramı Nedir? Özellikleri ve Temel Kavramları
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Davranışçılık Kuramı Nedir? Özellikleri ve Temel Kavramları

0

Davranışçılık kuramı, gözlenebilen ve ölçülebilen davranışların incelenmesine ve araştırılmasına dayanan bir kuramdır. Davranışçı kuram, somut bilgiyi ele alır.  Öğrenmeler nesnel gerçekleşir.  Öğrenenden bağımsız öğretene bağlı öğrenmelerdir.  Davranışçı kuramlarda öğrenmeler basit ve mekaniksel işler.

İçindekiler

Davranışçı Yaklaşım Özellikleri Nelerdir?

 • Öğrenme, uyarıcı- tepki (U-T) bağı ile açıklanır.
 • Duyuşsal/psikomotor davranışların öğrenilmesinde kullanılır.
 • Öğrenmede dışsal pekiştirme ve tüm pekiştirmeler önemlidir.
 • Pekiştireçler tepkiyi güçlendirmek için kullanılır.
 • Öğrenmeyi doğrudan gözleyebilme fırsatını sunar.

Davranışçı Yaklaşımın Temel Kavramları Nelerdir?

 • Klasik Koşullanma (tepkisel koşullanma)- Pavlov
 • Edimsel Koşullanma (operant koşullanma)- Skinner
 • Bitişiklik Kuramı – Watson, Guthrie
 • Bağlaşımcılık- Thorndike
 • Sistematik Davranış Kuramı – Hull

Davranışçı Yaklaşımın Öncüleri Kimlerdir?

Davranışçılık kuramı ilk başta Rusya da Pavlov’un çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır daha sonra Amerika’da Watson’ın çalışmalarıyla devam etmiştir. Pavlov ve Watson davranışları diğer kavramların önüne alarak incelemişlerdir.

İlginizi çekebilir: Holland Kişilik Kuramı Nedir? Tipleri Nelerdir?

Davranışçı Yaklaşımın Temel Odak Noktası Nedir?

Davranışçı yaklaşımın temel odak noktası davranışlardır. Düşüncelerin davranışlara dönüşüp dönüşmediğini ve kalıcılığını incelerler. Bireyde davranış sonrası tecrübe olduğu için tekrar aynı uyarıcıyla karşılaştığında vereceği tepki bellidir. Davranışçı yaklaşım ‘’ Öğrenme nasıl gerçekleşir ‘’ sorusuna cevap arar.

Davranışçı Kurama göre Öğrenme ve Bilişsel Öğrenme Nedir?

Davranışçı kurama göre öğrenme bireyin davranışında yaşantı yoluyla nispeten kalıcı izli gözlenebilen, ölçülebilen ve değerlendirilebilen davranışlardır. Davranışçı kurama göre bilişsel öğrenme, bireyin zihninde var olan bilgi şemaları ile bireyin algılama, kavrama, düşünme ve dikkat gibi etkinliklerinin bir arada bulunması halidir.

Davranışçı Kuram Örnekleri Nelerdir?

Davranışçı kurama örnek olarak;

 • Okulu sevdiği için okula gitmek
 • Matematik dersinin öğretmenini sevdiği için matematik dersini de sevmek
 • Limon görünce ağzının buruşması
 • Duygu durumları ile ilgili şeyler davranışçı kuramın içindedir. Klasik Koşullanma kavramına denk gelir.

Eğitimde Davranışçılık Kuramı Nedir?

Eğitimde davranışçılık kuramında bir şeyin öğrenme olabilmesi için mutlaka gözlenebilir, ölçülebilir ve somut olması gerekmektedir.  Eğitimde davranışçılık kuramı ürün odaklıdır. Öğrenmede uyarıcı- tepki bağı vardır. Eğitimde Davranışçı kuramında pekiştireç şarttır. Öğretene bağlı bir kuramdır. Öğrenenden bağımsızdır aynı zamanda çevreyi kalıtımdan daha etkili görür. Öğrenmeler nesneldir. Herkesin öğrenmesi benzerdir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın