Kamu Yönetimi Mezunu Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Kamu Yönetimi Mezunu Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

0

Kamu yönetimi yüksek lisans yapılabilecek alanlar;

  • Halkla İlişkiler
  • Hukuk
  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi alanlarıdır.

Kamu yönetimi mezunu olanlar, istemleri halinde bahsedilen alanlardan da yüksek lisansa başlayabilir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı Ne İşe Yarar?

Kamu yönetimi yüksek lisans programı öğrenciler için sosyal bilimler, siyaset yönetimi, hukuk ve maliye gibi alanlarında eğitim vermektedir. Kamu yönetimi alanı kapsamında ilgili disiplinler ile ilgili olarak bilimsel tartışma, tez geliştirme, uygulamaya dönük sorunlar üzerinde çözüm getirme söz konusudur. Adaylar ağırlıkta olarak kamu politikaları, siyasal sorunlar, anayasa hukuku ve insan hakları konularından oluşan derslerden sorumlu olmaktadır. Özellikle yakın Türkiye siyasi hayatının yer aldığı dersler de mezuniyet sonrasında adayların alanlarında görev almaları halinde kullanabilecekleri eğitimi içermektedir.

Kamu yönetimi yüksek lisans mezuniyeti ile birlikte kişiler mülki idari amirliklerinde çalışmaya başlayacakları gibi seviye olarak diğer memurlardan yüksekte olmaktadır. Aynı zamanda üst düzey yöneticilik, idari memurluk ve müfettişlik de yapabilirler. Kaymakam veya komiserlik başvuruları için de yine yüksek lisansı kullanabilirler.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Kamu yönetimi yüksek lisansı iki yıllıktır. Tezli ve tezsiz olarak tercih edilebilir. Tezli olduğunda özellikle memurlar için getireceği kıdem puanı daha yüksektir. Bunun yanında akademik yaşama kamu yönetimi bölümünden devam etmek isteyenler için de tezli yüksek lisans yapılmalıdır. Bunun yanında yine 2 yıllık olan tezsiz yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Tezsiz olanda adaylar tez vermeden sadece sınavlarda gösterecekleri başarı ile mezun olabilmektedir.

Yüksek lisansın ilk yılında dersler işlenmektedir. Kamu yönetimini ilgilendiren; hukuk, maliye ve iktisat gibi diğer disiplinler de ders kapsamındadır. Bu derslerden adaylar üniversitenin belirlemiş olduğu akademik takvim çerçevesinde sınava girer. Sınavlardan başarılı olanlar tez yapma yeterliliğine sahip olmaktadır. Eğer adayın programı tezli yüksek lisans ise son yılı tamamen tez hazırlamak ile geçmektedir. Aday tez konusunu kendisi seçebileceği gibi danışman hocası sayesinde de ortaklaşa seçebilir. Tezin yazımı sonrasında jüriye katılım sağlanır ve jürideki savunmaya göre tez yeterlilik taşıyorsa kabul edilerek öğrenci mezun olur.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın