Mezuniyet Derecesi Nedir? Okul Derecesi Tanımı
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Mezuniyet Derecesi Nedir? Okul Derecesi Tanımı

Mezuniyet derecesi, bir öğrencinin eğitim gördüğü tüm dönemler boyunca aldığı notların ortalamaya yansımasıdır. Örneğin, kişi tüm derslerinden pekiyi aldıysa bu onun başarı derecesi ile okulu bitireceği anlamına gelir. Kişiler, orta öğretimde takdir veya teşekkür aldıklarında bu onların okulu bitirdikleri puan ortalamasının belgelerine yansıdığını gösterir. Üniversitede bitirme derecesi, bireyler genelde AKTS denen kredilerden sorumlu oldukları için 4’lük veya 100’lük puan sistemine tabidirler.

Okul Derecesi Nedir?

Okul derecesi, mezun olunan fakülte veya eğitim kademesinden elde edilen başarı notunun ortalamasıdır. Orta öğretim kademesinde bireyler, genelde orta seviyede bir başarı gösterirlerse teşekkür alırlar. Ancak, daha fazla ve üstün bir başarı gösterirlerse takdir almaya hak kazanırlar. Bazı öğrencilerin hiç belge almadıkları çünkü, genelde zayıf dersleri olduğu bilinir. Genel ifade ile bir okuldan tüm dönemler boyunca öğrencinin elde ettiği puan toplamı ortalaması mezun belgesine yansır.

Dereceyle Mezun Olmak Nedir?

Dereceyle mezun olmak için, lise veya üniversitenizin tavan puanını sağlamış olmak gerekir. Başka bir deyişle kaç senelik bir okulda okuduysanız, her sene 85 üzeri ortalama tutturup bunlar toplanıp okuduğunuz yıl sayısına bölündüğünde yine 85 ve üzeri bir puana sahip olmanız gerekir. Örnekle açıklarsak, 1. sene 85, 2 sene 92, 3. sene 95 ve 4. sene 87 ortalama yaptıysanız, 85 + 92 + 95 + 87 = 359 ÷ 4= 89,75 ortalama yapmışsınız demektir.

Dereceyle mezun olmak için, okulunuzun durumuna göre, 1., 2. veya 3. olmanız yeterlidir.

Üniversitede Derece Ne Demek?

Üniversitede derece, bireylerin okudukları bölümün bağlı olduğu fakülte veya kurul tarafından belirlenmiş not sistemine karşılık aldıkları puandır. Örneğin, AKTS sistemi ile bireyler kredilerini hesaplayabilir ve sınıf atlama durumlarını görebilirler. Belirli oranda krediyi tamamladıktan sonra mezuniyet hakkı kazandıkları için genel kabul 2.50 gibi bir ortalamadır. Bazen 100’lük not sistemine tabi olan fakülteler de olabileceği için burada da 60 veya 70 gibi bir puan alıp iki buçuğa karşılık gelecek başarıyı göstermeleri beklenir.

İlginizi çekebilir: Açıköğretim mezunları DGS’ye girebilir mi?

Önlisans Mezuniyet Derecesi Nedir?

Önlisans mezuniyet derecesi, genelde iki yıllık fakültelerin öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilerinin aldıkları puanların ortalamasıdır. Diplomada iki buçuk veya 100’lük dilimde 2.50’ye karşılık gelecek notların tamamlanması istenir. Dört yıllık fakültelere DGS sınavı ile tamamlama yaptığınız zaman lisans derecesi alabilirsiniz. Genelde, okuduğunuz fakülte ve bölümün adının geçtiği bir mezun belgesi size takdim edilir.

Diploma Derecesi Nedir?

Diploma derecesi, bitirme derecesinin öğrenciler ve halk arasında kullanılan diğer bir adıdır. Mezuniyet derecesinden farkı yoktur.

Lise Mezuniyet Derecesi Nedir?

Lise mezuniyet derecesi ya da lise diploma derecesi, lise hayatınız boyunca girdiğiniz sınavlardan elde ettiğiniz ortalamaların ve yılsonu ortalamalarınızın ortaya konduğu diploma derecesidir. Bu derece, üniversite sınavlarında yerleştirilme durumunuzu da etkileyecektir.

Mezuniyet Derecesi Nasıl Artar?

Mezuniyet derecesi, öğrencinin okuduğu bölüme karşı daha fazla gayret göstermesi ve disiplinli çalışması ile artar. Çünkü, birey ne kadar yüksek not alan bir öğrenci olursa ortalaması da o kadar yükselecektir. Hiç çalışmadan puan yükseltmek gibi bir sonuç alınamayacağından dolayı muhakkak bol bol kitap okunmalı ve bölüme yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Böylelikle, onur öğrencisi olmaya hak kazanabileceğiniz gibi kişisel motivasyonunuzu da yükseltebilirsiniz.

Mezuniyet Derecesi Nasıl Öğrenebilirim?

Mezuniyet derecesi öğrenmek için, okuduğunuz süre boyunca yaptığınız senelik ortalamaları, okuduğunuz sene sayısına bölmeniz yeterlidir. Yukarıda da verdiğimiz örneği başka şekilde inceleyelim:

  • 1. sene: 82
  • 2. sene: 65
  • 3. sene: 51
  • 4. sene: 76

4 senelik bölümümüzde senelik ortalamalarımız böyleydi. Şimdi bunları toplayalım:

82 + 65 + 51 + 76 = 274 puan. Mezuniyet notunu hesaplamak için bunu 4’e bölüyoruz:

274 ÷ 4 = 68,5 bizim mezuniyet derecemizi veriyor.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.