Sosyal Bilimler Nedir? Sosyal Bilimler Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Sosyal Bilimler Nedir? Sosyal Bilimler Nelerdir?

0

Sosyal bilimler, insanı barındıran alanları ve durumları inceleyen, araştıran bilimlere verilen genel addır. Terim ilk kullanıldığı zamanlarda sadece sosyoloji bilimi için kullanılmaktaydı. Kavaram zaman içinde genişleyerek içine yeni bilim dalları eklemiş ve daha kapsamlı bir hale gelerek genel bir alanı temsil etmektedir.  İnsan davranışlarını kültürel, toplumsal bazen ise bireysel düzlemde ele alan disiplindir.

Sosyal Bilimler Nelerdir?

Sosyal Bilimlerin İçeriği Nedir?

Sosyal bilimlerin içeriğinde insan davranışları, insan ilişkileri, kültür, toplum, toplum ilişkilileri, toplum kurumları insan tarafından oluşturulan şeyleri incelemesi vb. bulunur. Bundan dolayı sosyal bilimlerin inceleme alanı geniştir. Çok geniş bir alana sahip olduğundan diğer disiplinlerle birleşerek multidisipliner alanlar yaratır.

Sosyal Bilimlerin Amacı Nedir?

Sosyal bilimlerin amacı beşeri alanlar oluşturulurken buna yardımcı olmaktır. İnsanın dahil olduğu her şeyi kendine incelme ve araştırıma alanı olarak görür. İnsan ilişkilerini düzenlemek için çabalar. Toplumsal gerçeklerle ilgilenerek toplumsal hayatta aksamalar olmaması için kurallar getirir. Daha yaşanabilir bir dünya için çabalar.

Sosyal Bilimler Kaça Ayrılır?

Sosyal bilimler on bir farklı dala ayrılabilir.  Bunlar; Antropoloji, Arkeoloji, Demografi, Eğitim Bilimleri, Etnografya, Etnoloji, Filoloji, İktisat, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Sosyolojidir. Sosyal bilim olup olmadığı tartışmalı olan alanlar da vardır. Bunlara örnek olarak tarih, hukuk ve felsefe verilebilir.

Felsefe bir bilim olarak sınırlandırılmaz. Felsefe bilimlerin oluşmasındaki motivasyondur. Bilimlerin temelini oluşturur. Tarih ise bilimlere yardımcı olan bir disiplindir.  Tarih her zaman objektif olarak yansıtılmaz bu da bilimin ilkelerine aykırıdır. Tarih tek başına bilim olarak görülmese bile bilimlerin içinde büyük bir öneme sahiptir. Hukuk ise hükümler ve kurallar üzerine kurulur. Hukuk bir yol gösterici niteliği taşımaktadır. Hukuku sosyal bilimlerin içinde göstermek uygun olmayacaktır.

Sosyal Bilimleri Oluşturan Bilim Dalları Nelerdir?

 1. Sosyoloji
 2. Antropoloji
 3. Psikoloji
 4. İktisat
 5. Arkeoloji
 6. Siyaset Bilimi
 7. Etnoloji
 8. Etnografya
 9. Filoloji
 10. Demografi
 11. Eğitim Bilimleri
sosyal bilimleri olusturan bilim dallari

1. Sosyoloji: Sosyoloji, sosyal bilim dallarını oluşturan dallarının temelinde yer alır. Sosyal bilim kelimesi ilk ortaya atıldığında sosyolojiyi nitelemek için kullanılıyordu. Sosyoloji basitçe toplumları, insan ilişkililerini, toplumsal hayatı inceleyen bilim dalıdır.

2. Antropoloji: Antropoloji ise geçmişte yaşamış olan topluluklar ve kültürler hakkında incelmeler yapar. Geçmişte yaşanmışlıkları aydınlatılmasına yardımcı olur.

3. Psikoloji: İnsan davranışlarını inceler. Davranışların neden ve nasıl oluştuğuyla ilginler. Bazı zaman sosyal deneyler yaparak insan ilişkililerini açıklamaya çalışır.

4. İktisat: Piyasa hareketlerin, üretimi, tüketimi, ekonomi süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. İnsan tarafından oluşturulmuştur. Bundan dolayı sosyal bilimler içinde sayılabilir.

5. Arkeoloji: Kazıbilim olarak adlandırılan arkeoloji kazılar yaparak eski uygarlıklara dair kalıntılar bulmayı amaçlar. Kalıntılar sayesinde uygarlıklar hakkında bilgi elde edinilerek geçmiş ilişkileri ortaya çıkartır. Multidisipliner bir alandır.

6. Siyaset Bilimi: Siyasi sistemleri temel alır ve inceler. Devlet, iktidar, devlet politikaları inceleme alanları içindedir. Siyasi değişmeleri göz önüne koymak amaçları arasındadır. Birçok sosyal bilim dalıyla birlikte çalışır.

7. Etnoloji: İnsanların etnik kökenlerini incelme alanıdır. İnsanların kökenlerini ve kültürlerini de inceleyerek karşılaştırmalarda bulunur.  

8. Etnografya: Etnografya, kültür bilimi olarak tanımlanabilir. Kültürleri ve eski kavimleri kendine inceleme alanı olarak seçmiştir. Daha çok karşılaştırılmalı kültür inceleme ve araştırmaları yapılır.  

9. Filoloji: Dilleri inceleyen bilim dalıdır. Daha çok eskide kalmış dilleri inceler. Yaşan diller de inceleme alanı içerisindedir.

10. Demografi: Bir ülkenin bazen ise dünyanın nüfus yapılarını inceler. Nüfusun dinamikliğini, nüfus oranlarını da inceler. Doğum ve ölüm oranlarını incelemek çalışma alanlarında yer alır. 

11. Eğitim Bilimleri: Birçok disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu bir alandır. Eğitim biliminin amacı eğitimi düzenlemek ve bununla birlikte iyi eğitimli bireyler yetiştirmektir. 

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Arasındaki Fark Nedir?

Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler arasındaki fark şöyle açıklanabilir; Sosyal bilimler başlı başına bir bilim dalıdır. Sosyal bilgiler ise eğitim bilimleri içinde yer alan alt dallardan biridir. Sosyal bilgilerin amacı doğaya, topluma ve çevresine karşı duyarlı ve sorumlu nesiller yetiştirmektedir. Sosyal bilimler ise insan ilişkilerini, toplumları neredeyse insanla ilgili her şeyi inceleyerek dünyayı anlamaya çalışır. Sosyal bilimler ve sosyal bilgilerin ortak amacı daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmaktır. Sosyal bilgilerin ilgilendiği konular sosyal bilimin içerisindedir. Fakat sosyal bilimlerin incelediği tüm konular sosyal bilgilerin içerisine girmez. Sosyal bilgiler daha dar bir perspektife sahiptir.

Sosyal Bilimler Denince Akla Ne Gelir?

Sosyal bilimler denince akla gelecek olan ilk şey insandır. Sosyal bilimler; toplumlar, kültürler, insan ilişikleri ve insan üretimi olan şeylerle ilgilenir. Hayat kalitesini yükseltmek, insanları ve toplumu anlamak, insan tarafından inşa edilenleri incelemek ve araştırmak üzerine kuruludur.

Sosyal Bilimler Nasıl Ortaya Çıktı?

Sosyal bilimlerin çıkmasında önemli yer tutan olaylardan biri Fransız İhtilalidir. Sosyal değişimlerin dine dayandırılmadan akla yatkın bir şekilde yapılmak istenmesinin sonucunda sosyal bilimler ortaya çıkışmıştır. Buna bağlı olarak kilisenin ve dinin önemin kaybetmesiyle yeni alanlara ve yeni düzenleyicilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca karşılık olarak sosyal bilimler doğmuştur.

Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Katkıları Nelerdir?

Sosyal Bilimler toplumu ve hayatı anlama, düzenleme ihtiyacı güder. İnsan ilişkilerini düzenler. Geçmiş hakkında bilgiler vererek daha iyi anlamayı sağlar. Kültürleri inceleyerek farklılıkları ortay koyar, hayatı düzenler. İnsanların bulunduğu durumları inceler ve insanlara yardımcı olur.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın