Kamu, İşletme, Önlisans ve İktisat Mezunları Muhasebeci Olabilir Mi?
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Kamu, İşletme, Önlisans ve İktisat Mezunları Muhasebeci Olabilir Mi?

0

İktisat mezunları muhasebeci olabilmektedir. Muhasebecilik günümüzde işletmelerin gider ve vergi kayıtlarının tutulması, yönlendirilmesi için en gözde mesleklerden birisi olmayı sürdürmektedir. Aynı zamanda çalışanların giderleri, maaşları ve benzeri maddi durumlarıyla da ilgili olarak muhasebeciler çalışmaktadır. Muhasebeci olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren iktisat, hukuk, bankacılık, muhasebe, kamu yönetimi ve bankacılık bölümlerinden birisinden mezun olmak bu şartlar arasındadır. Dolayısıyla dört yıllık iktisat mezunları muhasebeci olabilir.

İşletme Mezunları Muhasebeci Olabilir Mi?

İşletme mezunları muhasebeci olabilir. Örgün veya açık öğretim üzerinden dört yıllık işletme bölümü bitirenler muhasebeci olma hakkı kazanabilir. Muhasebeci olmak için mezuniyet sonrasında gerekli eğitimlerin alınması gerekmektedir. Eğitim süresi kapsamında staj en önemli noktadır. Belirlenecek olan staj süresini başarıyla tamamlayanlar muhasebeci olarak çalışmaya başlayabilir.

Kamu Yönetimi Mezunu Muhasebeci Olabilir Mi?

Kamu yönetimi mezunu muhasebeci olabilir. Üniversitelerin dört yıllık kamu yönetimi bölümünden mezun olanlar muhasebeci olmak için gerekli eğitime başlayabilir. Kamu yönetimi bölümünden muhasebeci olmak için en az 3 yıllık staj süresinin de tamamlanması gerekmektedir.

Önlisans Mezunları Muhasebeci Olabilir Mi?

Önlisans mezunları muhasebeci olabilir. Daha önceden çıkarılan kanun kapsamında önlisans yani iki yıllık bölüm mezunları muhasebe bürosu açabilmekteydi. Ancak son çıkarılan kanun kapsamında önlisans mezunu olan muhasebecilerin kendi bürolarını açmaları için bitirdikleri bölümlerin üzerini tamamlayarak 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında, başka bir deyişle iki yıllık mezuniyet ile yetinmek istiyorlarsa ancak bir mali müşavirin yanında muhasebeci olarak çalışma olanakları bulunmaktadır.

Lise Mezunu Muhasebeci Olabilir Mi?

Lise mezunu muhasebeci olabilir. Ancak eğitimini tamamlayarak muhasebeci unvanını alması için 6 yıllık staj süresini tamamlaması gerekmektedir. Bu süre uzun bir süre olduğu için çoğu kişi AÖF üzerinden önlisans veya lisans düzeyinde ilgili bölümleri okuyarak staj süresini kısaltma yolunu seçmektedir. Lise mezunu, zorunlu stajını tamamladıktan sonra muhasebeci olmaktadır. Ancak kendi bürosunu açamamakta ve bir mali müşavirin yanında çalışmaktadır.

Ortaokul Mezunu Muhasebeci Olabilir Mi?

Ortaokul mezunu muhasebeci olamaz. Bu durum ile ilgili yapılan yasa değişikliği ile muhasebeci olmak için en az lise mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu bakımdan muhasebeci olmak isteyenler açıktan da olsa lise eğitimi almaları gerekir.

Herkes Muhasebeci Olabilir Mi?

herkes muhasebeci olabilir mi
herkes muhasebeci olabilir mi

Herkes muhasebeci olamaz. Muhasebe görev tanımı gereğince özel veya resmi kurumların ekonomik açıdan tüm defter kayıtlarını tutan, kar ve zarar, bilanço ve beyanname gibi tüm işlerini yerine getiren kimsedir. Muhasebeci olmak için temel şartlar aranmaktadır;

 • Kişinin T.C. vatandaşı olması,
 • Medeni haklarını kullanacak ehliyette olması,
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,
 • Anayasal düzene veya devletin güvenliğine tehdit oluşturacak eylemlerde, suçlarda bulunmaması,
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayacak davranışlar yapmaması gerekmektedir.

Bu genel şartların yanında eğitim şartları da bulunmaktadır;

 • Üniversitelerin ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarından mezun olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Lise mezunu olanlar için zorunlu 6 yıllık staj süresini tamamlamak,
 • Ön lisans veya lisans mezunları için zorunlu 3 yıllık staj süresini tamamlamak gerekmektedir.

Bunun yanında muhasebeci olacakların bilmeleri gereken bir diğer konu sayısal alanda başarılı olmaları gerektiğidir. Pek çok firmaya ait hesaplamalar yapılacağı için muhasebecinin sayısal konularda becerisinin olması gerekir. Gündemi takip eden, ekonomik gelişmelerden ve ekonomik anlamda çıkarılan yasalardan haberdar olunması gerektiren muhasebecilik için yeterli donanım gerekmektedir. Bu yüzden herkes muhasebeci olamamaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın