Öğretmenlikte Güvenlik Soruşturması Nedir? Nelere Bakılır?
  1. Ana Sayfa
  2. Meslekler

Öğretmenlikte Güvenlik Soruşturması Nedir? Nelere Bakılır?

0

Öğretmenlikte güvenlik soruşturması, yeni yasa kapsamında öğretmenlerin sicilinin araştırılması için uygulanan bir yöntemdir. 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında gerçekleştirilir. Öğretmen atamalarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hazırlanan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu personel için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin terör örgütleri ile herhangi bir bağlarının olup olmadığı, kolluk ve istihbarat birimlerinde kayıtlarının bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır.

Öğretmenlik Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Öğretmenlik güvenlik soruşturmasında öğretmen adayının terör örgütleriyle bağı ve emniyet güçlerindeki arşiv dosyalarına bakılmaktadır. Zorunlu hale getirilen bu soruşturma olumsuz sonuçlanırsa ataması yapılan öğretmenler görev hakkı elde edememektedir. İlgili kanun kapsamında kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalmak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlara aykırı faaliyetlerde bulunan, terör örgütlerine bağı veya mensubiyeti bulunan kimseler devlet kadrolarında yer alamamaktadır. Dolayısıyla yapılacak olan güvenlik soruşturması bu kapsamda değerlendirilir.

Öğretmenlik Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Öğretmenlik güvenlik soruşturması için ilk olarak adli sicil kaydı talep edilmektedir. Bu noktadaki amaç; adli soruşturma, kovuşturma bulunup bulunmadığının ya da eski bir mahkumiyet durumunun olup olmadığının tespitidir. Sonrasında kişi hakkında istihbarat birimlerinin sahip olduğu fişleme raporları istenmektedir. Öğretmenin yaşadığı çevrede de araştırma ve bilgi toplaması yapılmaktadır.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturmasının tamamlanması sonrasında bilgiler Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmektedir. Bakanlık değerlendirme komisyonu ise alınan bilgiler kapsamında öğretmenin güvenlik soruşturmasını karara bağlar. Verilmiş olan söz konusu karar öğretmen adına tebliğ edilmektedir. Ancak güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanırsa bu öğretmene bildirilmez, gizli tutulur.

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dönük taleplere kişinin adı ve soyadı, kimlik numarası gibi bilgiler eklenmektedir. MİT Başkanlığı tarafından iletilmek için gönderilen soruşturma yazılarına ise söz konusu liste yerine form dijital ortamda kaydedilerek ekleme yapılmaktadır.

Güvenlik Soruşturmasında Ahlaki Durumda Nelere Bakılır?

Güvenlik soruşturması ahlaki durum için de incelenmektedir. Yönetmelikteki ahlak tanımı şeref ve haysiyeti ihlal edecek ve görevi yansıyacak şekilde eylemlerde bulunmuş olmak veya bulunmaktadır. Bu kapsamda hukuki anlamda kişinin kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya aşırı şekilde düşkün olup olmadığıdır. Bu kapsamda kişinin bu türden kavramlara zaafı ve bağlılığı bulunuyorsa bu güvenlik soruşturmasına yansıtılacaktır. Kamu görevlileri, temelde kamuyu temsil ettikleri için belirlenmiş olan ahlaki tutumlara dikkat etmelidir. Bu durumun dışında ise kişinin ahlaki durumunu içerecek herhangi bir değerlendirme veya yargılama yapılmamaktadır.

Güvenlik Soruşturmasında Mesajlara Bakılır mı?

Güvenlik soruşturmasında mesajlara bakılmaz. Ancak kişinin güvenlik soruşturması kapsamında terör örgütleri ile faal ilişkisi olduğu tespit edilirse bu durumda ilgili operatörden görüşme kayıtları talep edilebilecektir. Bu durum önleyici faaliyet olarak adlandırılmaktadır ve kişinin terör örgütü ile bağı tespit edildikten sonra terör örgütü üyeliğinden hakkında dava açılması için delil olarak toplanmaktadır. Geriye dönük olarak mesajlar da operatör şirketlerinin arşivlerinde çıkabilmektedir. Bu kapsamda terör örgütü üyeliğine dönük mesaj yazışmaları güvenlik soruşturması sonrasında risk teşkil edebilir.

Öğretmenlik Güvenlik Soruşturmasında İnternet Geçmişine Bakılır mı?

Güvenlik soruşturmasında internet geçmişine bakılmamaktadır. İnternet geçmişine bakılması için internet için kullanılan cihazların alıkoyulması ve incelenmesi gerekir. Kişinin terör örgütleri ile faal bir bağı ortaya çıkması halinde ise yapılacak inceleme kararı sonrasında internet geçmişi araştırılabilir. Bunun için de mahkeme kararı çıkartılır ve kişinin kullanmış olduğu internet aracısı cihazlara polis tarafından inceleme yapılır.

Güvenlik Soruşturması Sonucu Nasıl Bildirilir?

Güvenlik soruşturması sonucu bildirilmemektedir. Ancak bu sonucu merak edenler ikamet adreslerine bağlı olan emniyet müdürlüklerine başvuru yaparak sonucu öğrenmek istediklerini talep edebilirler. Başvuruya ve kişinin güvenlik soruşturma seyrine göre sonuç bildirilebilir. Sorun teşkil etmeyen durumlarda başvuru sonucunda kişinin güvenlik soruşturması sonucu açıklanabilmektedir.

Güvenlik Soruşturmasında Sosyal Medya İncelenir mi?

Güvenlik soruşturmasında sosyal medya hesapları incelenebilir. Sosyal medya araçları herkese veya takipçilere açık durumdadır. Kişilerin isim ve soyadı bilgileri kapsamında doğrudan ulaşılabilir olmaları sayesinde de emniyet güçleri tarafından güvenlik soruşturmasında dikkate alınan bir kalemdir. Özellikle kişinin takip ettiği kişiler, yaptığı paylaşımlar ve takipçileri incelenerek kişinin durumu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Kimi zaman ise kişinin hakkında daha detaylı bilgi toplamak amacıyla da inceleme yapılmaktadır.

Güvenlik Soruşturmasında Whatsapp Bakılır mı?

Güvenlik soruşturmasında Whatsapp ve benzeri uygulamalara bakılmaz. Bu türden uygulamalar sohbet ve görüşme aracı oldukları için kişiye özeldir. İncelenmeleri için gerekli izinlerin alınarak mahkeme kararı ile kayıtlara ulaşılması gerekir.

Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 2021?

Güvenlik soruşturması ne kadar sürer sorusu için net bir yanıt vermek mümkün değildir. Emniyet tarafının iş yoğunluğu özellikle süreye katılmaktadır. Bunun yanında soruşturmanın tamamlanması için belirlenmiş olan azami süre 60 iş günüdür.

Güvenlik Soruşturmasında Telefonlar Dinleniyor mu?

Güvenlik soruşturmasında telefon dinlenmez. Telefon dinlemek ancak mahkeme tarafından verilecek izin ile mümkün olmaktadır. Bu durumda da kişinin de mahkeme celp kağıdı ile bilgisi olmaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın