Babiller’in İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih

Babiller’in İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Babiller’in insanlık tarihine katkıları ile zamanın medeniyetleri bir adım daha ileri gitmiştir. Babiller, sulama sistemleri ve siyasal devrimler ile ön plana çıkmış ve çevre medeniyetlere örnek olmuşlardır. Zamanında ticaret yapan ve etkileşime giren bir medeniyet oldukları için geliştirdikleri şeyleri başka medeniyetlere de yaymışlardır. Babiller’in tarihte yaptıkları hakkındaki detaylar ise şu şekildedir;

Babillerin İnsanlık Tarihine Katkıları

Babiller MÖ. 3000’li yıllarda Mezopotamya’da yaşamış ve insanlık tarihine çeşitli fikirler ve çeşitli eserler bırakmışlardır. Dilerseniz şimdi bu uygarlığın insanlığa katkılarını birlikte inceleyelim.

 • Bu uygarlık, tarihte bilinen ilk yazılı kuralları oluşturmuştur. Bu yazılı kurallara “Hammurabi Kuralları” ismini vermişlerdir. Hammurabi, Babil denilince akla gelen ilk isimdir demek yanlış olmaz. O, en ünlü Babil kralıdır. Hammurabi Kanunları, “kısasa kısas” politikasını temel almaktadır. Bu politika Babil Uygarlığı’nın uzun süre varlığını sürdürebilmesini sağlamıştır.
 • Mutlak Krallık olarak da bilinen Monarşi, bu dönemde ortaya çıkmıştır. Babil Uygarlığında Monarşinin ortaya çıkmasını Hammurabi Kanunları sağlamıştır. Monarşi; siyasal gücün tek bir kişide bulunduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümet biçiminde yöneticinin değişmesi “babadan oğula” dediğimiz, kalıt yoluyla aile bireylerine geçme şeklinde olmaktadır.
 • Babiller, Mezapotamya’da devlet kuran ilk uygarlıktır. 1. Babil Devleti ve 2. Babil Devleti olmak üzere iki ayrı devlet kurmuşlardır. Bununla birlikte ilk hukuk devleti olarak bilinmektedirler.
 • Babil Uygarlığı mimaride Mezapotamya’nın en önemli devleti olarak kayıtlara geçmiştir. En ünlü mimari eserleri Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi’dir. Mimaride öyle başarılı olmuşlardır ki bu iki ünlü eser Dünyanın 7 Harikasından ikisi olarak kabul edilmektedir. Söylentiye göre 40 kat olarak inşa edilmiş ve dünyanın her yerinden getirilmiş en güzel bitkilere sahip olan asma bahçeleri, Hammurabi’nin karısı için yaptırılmıştır.
 • babil medeniyeti

 • Babiller, tarımla ilgilenmişler ve çok gelişmiş sulama sistemleri kullanmışlardır. Sulama için o zamana kadar görülmemiş yeni usuller geliştirmişlerdir. Sulama kanalları kurmuşlar ve suyu yükselten makineler kullanmışlardır.
 • Ticaret alanında gelişme sağlamışlardır. Özellikle tunç zanaatında gelişmiş olmaları ve tunçtan orak ve çeşitli aletler yapmaları, sabanı daha işlevsel bir hale getirmeleri ticarette ilerlemelerini sağlamıştır.
 • thumbnail
  Önerilen Yazı
  Basmacı Hareketi Nedir? Amacı Nedir?
 • Bir haftayı 7 güne ayıran uygarlık Babil Uygarlığıdır. Bununla birlikte 60 tabanında sayı sistemi kullanmışlardır. 1 saatin 60 dakika, 1 dakikanın 60 saniye olması buraya dayanmaktadır.
 • Babiller, abaküsü icat eden uygarlıktır. Abaküs tarihte ilk bilgisayar olarak tanımlanmaktadır.
 • Son olarak astroloji alanında çalışan ilk uygarlık olarak bilinmektedirler. Yıldızların ve gezegenlerin ne zaman görüldüğüne dair haritalar tutmuşlardır ve burçları 12 bölüme ayıran yine bu uygarlıktır.
içeriğimizi oylayın