Kominform Nedir? Ne İşe Yarar?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Kominform Nedir? Ne İşe Yarar?

Kominform, Mart 1947’de Amerika’nın Sovyetler Birliğini çevrelemek adına Truman Doktrinini ve Haziran 1947 tarihinde Marshall Planını uygulamasına karşılıktır. Sovyetler Birliği’nin hem Doğu Avrupa komünist ülkeleriyle işbirliği yapmak hem de öteki ülkelerdeki komünist partilerin ideolojik faaliyetlerine ortak olmak isteğine dayanır. Kurucu ülkeleri, SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, İtalya komünist partileri olarak sayılabilir. Marshall planı ve Truman Doktrinini engellemek isteği en temel planlar arasında olsa da başarısız olmuştur.

Kominform Ne İşe Yarar?

Kominform, SSCB önderliğinde komünist ülkelerle işbirliği yaparak ABD’ye karşı durmayı amaçlar. Bu doğrultuda Marshall Planı ve Truman Doktrinini feshetmek isteseler de, başarısız olmuşlardır. Doğu Avrupa ülkelerinin 5 Ekim 1947’de ABD emperyalizmine karşı olması üzerine, sosyalist ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu ittifaktır. Aslında sosyalist ülkelerin birleşmesini amaçladığı için, 3. Enternasyonalin ardından gelen oluşum olarak değerlendirilebilir. Daha sonraları aralarında fikir anlaşmazlığına düşmüş ve 1956’da dağılmışlardır.

Kominformun Amacı Nedir?

Kominformun amacı, SSCB önderliğinde sosyalist ülkelerin birleşip ABD emperyalizmine karşı durmasıdır. En başta gelen amaçları Marshall Planı ve Truman Doktrinini feshettirmek olsa da, bu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1956 yılında dağılan siyasi ittifak, esasında sosyalist ülkelerin bir araya gelip üçüncü enternasyonali devam ettirmesini hedeflemektedir. Alman- Sovyet Saldırmazlık Paktında lağvedilen 3. Enternasyonalin yeniden doğuşunu üstlenmektedir.

Kominform

Kominform Açılımı Nedir?

Kominform açılımı, Komünist Enformasyon Bürosudur. SSCB’nin önderliğinde kurulan ve 1956 yılına kadar faaliyetini sürdüren örgüt, ABD emperyalizmine karşı durmaktadır. Özellikle Marshall Planı ve Truman Doktrinin lağvedilmesini sağlamak isteyen oluşum, aralarında anlaşmazlığa düşerek dağılmışlardır. Tamamı sosyalist ülkelerden oluşan ittifak, sosyalizm ortaklığında birleşmek ve üçüncü enternasyonali tekrardan canlandırmayı hedeflemekteydi. Yugoslavya, Romanya, Macaristan gibi ülkeler de bu oluşumun içinde yer almaktaydı.

thumbnail
Önerilen Yazı
Tahkikat Komisyonu Nedir? Neden Kuruldu?

Kominformun Kuruluşu?

Kominform kuruluşu, 1947 yılında Yugoslavya’da SSCB önderliğinde kuruldu. Amacı sosyalist ülkeleri birleştirmek ve ABD emperyalizmine karşı çıkmaktır. En temel hedefleri içerisinde Truman Doktrini ve Marshall Planının feshetmektir. Ancak, bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1956 yılında aralarında anlaşmazlık yaşayan sosyalist ülkeler dağılmıştır. Dağılmalarında öncü olan Sovyetler Birliği olmuş ve bu sayede gerginlik yumuşatılmıştır.

Kominform’un Kurucu Üyeleri Kimlerdir?

Kominform kurucu üyeleri, SSCB, Bulgaristan, Fransa, Çekoslovakya, İtalya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Yugoslavya komünist partileridir. Bu ülkelerden Yugoslavya, Stalin’in, yani SSCB’nin güdümüne girmeyi reddedince, 1948 yılında Kominform üyeliğinden çıkarılmıştır.

Kominform Neye Karşı Kuruldu?

Kominform, ABD’nin Marshall Planı ve Truman Doktrini feshetmeye karşı kurulmuştur. Amerikan emperyalizmine karşı çıkıldığı için Sovyet Ülkelerin birleşerek bir örgütlenmeye gitmesine karşılık gelir. Bu sayede üçüncü enternasyonal tekrar canlanabilecek ve sosyalizmin kendi amaçları gerçekleşebilecekti. Ancak başarısızlıkla sonuçlandı ve 1956’da aralarında anlaşmazlık yaşayarak dağıldılar. Üye ülkeler arasında Yugoslavya, Macaristan, Romanya, Fransa-İtalya komünist kesimi gibi örnekler mevcuttur.

Kominform KPSS Sınavında Nasıl Çıktı

Kominform kPSS sınavında, nasıl çıktığına dair net bir veri bulunmamaktadır. Ancak örnek sorular üzerinden paylaşılanlardan çıkarılan yorumlar, cominform’un daha çok kaç yılında dağıldığı ve neden kurulduğu üzerinedir. En genel ifadesiyle SSCB önderliğinde, ABD emperyalizmine karşı kurulan bu örgüt 1956 yılında dağılmıştır. Tarih sorusu olarak gelebilecek olan bu konuya iyi hazırlanıp, ihtimaller dahilinde olan tüm seçeneklere aşina olmanız, iyi bir başarı elde etmeniz için faydalı olacaktır.

içeriğimizi oylayın