Balkan Antantı Nedir? Katılan-Katılmayan Devletler ve Amaçları
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Balkan Antantı Nedir? Katılan-Katılmayan Devletler ve Amaçları

Balkan antantı, Romanya, Yugoslavya, Atina ve Türkiye arasında 1934 yılında imzalanan ittifak niteliğinde bir anlaşmadır. Nazi döneminde İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlara doğru ilerleme istenci sonucunda devletler aralarında bir anlaşmaya yapma gereği duymuştur. Almanya’nın ve İtalya’nın ele geçirme isteğine karşılık ülkeler bir araya gelerek Atina’da bu anlaşmayı imzalamıştır. Anlaşmanın temel mottosu katılan ülkelerin birbirlerine saygı göstermesi ve sınırlarını korumalarıdır.

Balkan Antantı’na Katılan Devletler

Balkan antantı üyeleri, Atina’da imzalanan bir anlaşma olduğu için Balkan ülkelerinin üçünün katıldığı bilinir. Bunlar, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’dır. Türkiye’de bu üç ülkenin arasına dahil olmuştur. Ülkeler, Nazi ve İtalya tehlikelerine karşılık birbirlerinin sınırlarını korumayı amaçlayan bu anlaşmaya dahil olmuştur. Üye ülkeler birbirlerine saygı göstermeyi ve tehlikeye karşılık ittifak kurmayı seçmiştir.

Balkan Antantı’na Katılmayan Devletler

Balkan antantına üye olmayan devletler, Nazi Almanyası’nın ve İltaya’nın tehditkar duruşu karşısında dört ülkenin birleşip ittifak kurması sonucunda oluşur. Katılmayan ülkeler Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye haricindeki tüm ülkelerdir. Bu antant, sadece dört ülkeyi kapsadığı için Balkan ittifakı oluşmuştur. Ülkeler, birbirlerinin sınırlarını korumak ve birbirlerine saygıda kusur etmemek gibi temel doktrinleri planladılar.

Balkan Antantı Maddeleri

balkan antanti maddeleri

Balkan Antantı maddeleri, Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasındaki işbirliğine dayanan anlaşmanın numaralarıdır. Üye ülkeler, birbirlerinin sınırlarını gözetip korumayı esas almaktadır. 1934 yılında, Atina’da imzalanan antant tarih boyunca görülen birçok anlaşma gibi oldukça ciddi prensiplere dayanır. Almanya ve İtalya’nın büyüme isteğine yönelik sınırlarını korumayı gözeten ülkeler arasında imzalanmıştır. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

Madde 1: Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya, Balkan sınırlarını korur.
Madde 2: Anlaşmada belirlenen çıkarlar tehdit edilirse önlemler alırlar.
Madde 3: Bu itilafname imzalandığı anda yürürlüğe girer.

İkinci maddeye ek olarak, taraflar birbirlerine haber vermeden hiçbir siyasi hareket uygulamazlar. Aksine, biri olmadan diğerinin verdiği karar hükümsüz sayılır. Üçüncü maddeye ek olarak ise, tüm Balkan devletleri bu anlaşmaya katılabilirler esasında, herkese açık bir anlaşmadır.

Balkan Antantı Hangi Gelişme Nedeniyle Fiilen Sona Ermiştir?

Balkan antantı, 1934 yılında Balkan ittifakının kurulması ile imzalanmıştır. Ülkeler, birbirlerinin çıkarlarını korumak ve gözetmeyi esas alır. Tarih boyunca birçok sınır ihlali ile karşılaşıldığı için ülkeler bu ihlallerden korunmak isterler. Nazilerin Almanya’da başa gelmesinden sonra İtalya’nın da Balkanlara ilerleme isteği ülkeleri bu birlikteliğe itmiştir. İkinci dünya savaşından sonra anlaşma fiilen sona ermiştir.

Balkan Antantı Neden İmzalandı?

Balkan Antantının imzalanma nedeni, 1934 yılında Atina’da imzalanan anlaşmada dört tane balkan ülkesi vardır. Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye ve Romanya arasında sınırları korumak icabında imzalanan bir anlaşmadır. Nazi Almanya’sının iktidara gelmesi ile Balkanların tehlikeye girmesi sonucunda imzalanır. Buna ilaveten, İtalya’nın Balkanlara genişleme arzusunu önlemek için ülkelerin birleştiği söylenebilir. İkinci dünya savaşından sonra anlaşmanın geçerliliği ortadan kalkmıştır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Sadabat Paktı Nedir? Katılan/Katılmayan Ülkeler ve Amaçları

Balkan Antantı’nın Türkiye İçin Önemi

Balkan Antantının Türkiye için önemi, Balkan ülkelerinin birleşip ittifak kurması ve Türkiye’nin de buna dahil olmasıdır. Ülkelerin birbirlerinin sınırlarını koruduğu ve İtalya tehlikesine karşı birleştiklerini bir anlaşma olması bakımından önemlidir. 1934 yılında, Atina’da imzalanmış ve ülkelerin dostluk çerçevesinde birbirlerini gözetmeleri amaçlanmıştır. Her ne kadar, İkinci dünya savaşından sonra ortadan kalksa da yürürlükte olduğu süre içerisinde tarihte önemli bir anlaşma olmuştur.

Balkan Antantı’nın Kurulmasına Yol Açan Devlet

Balkan antantının kurulmasına yol açan devlet, ülkeleri ittifak yapmaya götüren Almanya ve İtalya’nın Balkanlara ilerleme isteğinden kaynaklanır. Herhangi bir saldırıya karşılık devletler kendilerini korumaya almıştır. Aralarında, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Yugoslavya’nın bulunduğu dört ülke, birbirlerinin sınırlarını saldırıya karşı korur. 1934 yılında imzalanan anlaşmanın, İkinci Dünya savaşı sonrasında herhangi bir hükmü kalmamıştır.

Balkan Antantı’nın Kurulma Nedeni

Balkan Antantının kurulma nedeni, üye ülkeler arasında ittifakın kurulması ve her türlü saldırıya karşı korunmadır. 1934 yılında imzalanan anlaşmada, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye gibi ülkeler mevcuttur. İtalya’nın balkanlara ilerleme ve sınırlarını genişleme hedefine karşılık, kendi sınırlarını korumak isteyen ülkeler tarafından kurulur. Özellikle, üye ülkeler birbirlerine danışmadan herhangi bir siyasi durum başlatmazlar.

Balkan Antantı Ne Zaman Kuruldu?

Balkan Antantı, İtalya’nın sınırlarını Balkanlara genişletme tehlikesine karşılık ülkelerin birleşmesi ile kurulur. Ülkeler sınırlarını korumak için 1934 yılında Atina’da bu anlaşmayı imzalarlar. Saygı çerçevesinde politik faaliyetlerin yürütülmesini esas alan bu iş birliğinde, ülkeler birbirlerinin çıkarlarını korur. Tarih boyunca, toplumlar farklı karşılaşma ve savaşlara tabi olmuşlardır. Bunu önlemek için de çeşitli iş birlikleri yapmışlardır. Balkan devletleri de İkinci Dünya savaşına kadar birbirlerinin çıkarlarını bu anlaşma ile korumuştur.

içeriğimizi oylayın