Bilim

Astronominin Alt Dalları​ Nelerdir?

Astronominin alt dalları, astronomlara uzayın derinliklerini ve gök cisimlerini anlamada yardımcı başka bilim dallarıdır. Peki, astronominin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Astronominin İlişkili Olduğu Bilim…

Katastrofizm Nedir?

Fransız anatomist George Cuvier tarafından öne sürülmüş olan katastrofizm, bilinen diğer ismi ile kıyamet kuramı, dünya üzerindeki karasal oluşumlarının büyük bir kısmının ya da tamamının…

Mekanik Nedir? Mekaniğin Önemi

Mekanik nedir kısaca açıklarsak, kuvvetlerin etkisi ile cisimlerde meydana gelen hareketlilik ve durağanlık hallerini inceleyen bilim dalıdır. Mekaniğin önemi, günümüzde teknolojik tasarımlarda oldukça sık kullanılması,…