Eğitim

Bize Reklam Verin
23 Temmuz 2022

Bir Varlığın Bir Noktaya Göre Yer Değiştirmesine Ne Denir?

Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine hareket denmektedir. Bulundukları noktalar zaman içerisinde değişen varlıkların tümü hareketli varlıklar, olarak adlandırılmaktadır. Hareketli varlıklar oldukları noktada sabit…

22 Temmuz 2022

Başarılı Olmak ile Kararlı Olmak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Başarılı olmak ve kararlı olmak arasındaki ilişkiyi, hedef ve uygulama kelimeleri ile anlatmamız doğru olacaktır. Kendisine belirli bir hedef belirleyip bu hedefe ulaşmak için kararlı…

21 Temmuz 2022

Davranışçılık Kuramı Nedir? Özellikleri ve Temel Kavramları

Davranışçılık kuramı, gözlenebilen ve ölçülebilen davranışların incelenmesine ve araştırılmasına dayanan bir kuramdır. Davranışçı kuram, somut bilgiyi ele alır. Öğrenmeler nesnel gerçekleşir. Öğrenenden bağımsız öğretene bağlı…

20 Temmuz 2022

Sanada Nasıl Yazılır TDK? Sana da Mı Sanada Mı?

Sanada nasıl yazılır? Sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz; Türk Dil Kurumu kurallarına baktığımızda sanada kelimesi ‘’Sana da’’ şeklinde yazılmalıdır. Bunun sebebi ise ‘’Dahi’’ anlamında olmasıdır. Bu…

13 Temmuz 2022

Sabırlı Olmak ve Başarılı Olmak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Sabırlı olmak ve başarılı olmak arasındaki ilişkiyi, sebat etmek ile açıklamak yerinde olacaktır. Zira sebat; sabır, kararlılık ve bunların sonucu olarak da başarı ile bir…

12 Temmuz 2022

Yeraltı Nasıl Yazılır TDK? Yer Altı Mı Yoksa Yeraltı Mı?

Yeraltı TDK doğru yazımı yer altı şeklindedir. Buna göre yeraltı olarak halk arasında dolaşan bu kelime, ayrı bir şekilde yazılmalıdır. YERALTI – YANLIŞ YAZIM YER…

11 Temmuz 2022

Türk Edebiyatı’nda Batılı Anlamda İlk Tiyatro Hangi Dönemde Başlamıştır?

Türk edebiyatının en yenilikçi ve en batıya dönük eserlerinin verildiği Tanzimat Dönemi’nde, Batılı anlamda ilk tiyatro eseri de ortaya konmuştur. Tanzimat Dönemi, Farsi bir edebiyat…

5 Temmuz 2022

Tanık Gösterme Nedir? Tanık Gösterme Örnekleri | Konu Anlatımı

Tanık gösterme, bir fikrin ya da düşüncenin daha iyi anlaşılır bir hale getirmek ve inandırıcılığı arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Burada temel amaç söyleyen kişinin sözünün desteklenmesi…

1 Temmuz 2022

Ağrı Dağı Dünyamızın Hangi Katmanını Oluşturur? 3 Soru

Ağrı Dağı dünyamızın taş küre katmanında bulunur. Taş küre katmanının diğer adı ise yer kabuğudur. Hatta Ağrı Dağı’nın zirvesinde bulunan karlar dünyamızın içerisinde yer aldığından…

30 Haziran 2022

Ortak Miras Nedir?

Miras kavramı, bir neslin kendisinden sonraki nesle bıraktığı, değer ve anlam ifade eden her şeydir. Mirasın maddi ve manevi boyutu vardır ve kişiler için değerli…

29 Haziran 2022

İyelik Eki Nedir? İyelik Ekleri ve 9 Soru 9 Cevap

İyelik eki, isimlere gelip onlara sahiplik anlamı katan ve onların neye yahut kime ait olduğunu belirten eklerdir. İsim ya da isim soylu sözcüklerin neye yahut…

28 Haziran 2022

Tartışmacı Anlatım Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

Tartışmacı anlatım, yazı veya konuşma sırasında düşünce ve kanıları değiştirmek için kullanılır. Anlatıcı tarafından öne sürülmekte olan düşüncenin kabul edilmesi ve doğrulanması için çaba gösterilir.…