Sorun Çözme Becerisi Nedir? Teknikleri Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Sorun Çözme Becerisi Nedir? Teknikleri Nelerdir?

Sorun çözme becerisi, problemlerin çözüme ulaşması için sarf edilen yeteneğe verilen isimdir. Günümüz dünyasında oldukça önemli bir beceri haline gelmiştir. Özellikle yaşadığımız dünyanın problemlerle dolu olduğunu düşündüğümüzde bu becerinin gelişimi insan için ve yaşamın kaliteli olması için önemlidir. Çünkü, insan olarak, yaşam boyunca birçok problemle karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan bu problemlere ya da yaşanan olaylara karşı insanın, nasıl bir tutumda olacağı, nasıl tepki verileceği, hangi kararlarla çözüme ulaşacağı konuları oldukça mühimdir.

Özellikle ilerleyen yaşları içine kattığımızda, insanların üstesinden gelmesi gereken sorunları görür ve bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerini bulmak birtakım teknikler kullanılır. Bu teknikler sayesinde daha etkili ve daha farklı çözüm yollarının kapısı aralanmış olmaktadır.

Sorun Çözme Teknikleri Nelerdir?

Sorun çözme teknikleri, kendi içerisinde birçok yönden farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında insan hayatı için bu tekniklerin yeri ve önemi oldukça büyüktür. Geçici çözümlerin yerine daha kalıcı ve etkili çözümleri saylayan, problemlerin kaynağına inen bu teknikler günlük yaşantınızdan iş yaşamınıza kadar her yerde kullanılabilir.

1Pareto Analizi Gerçekleştirmek.

Günlük yaşantımızdan ziyade özellikle iş yaşantınızda kullanabileceğiniz bir tekniktir. Burada yaşanılan problemin kaynağını tespit etmek adına adımlar atılmaktadır. ABC analizi de denilir fakat temelinde; yaşanılan olayların %20’lik kısmına odaklanarak %80’e ulaşıp başarı sağlamak olarak bilinir.

2Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası, neredeyse herkesin bildiği ve yaygın olarak kullandığı yöntemdir. Problem çözme teknikleri arasında en işlevsel tekniklerden biri olarak da görülmektedir. Çözümün bulunması, problemin kaynağının saptanması adına harika bir tekniktir. Farklı insanlarla oturup sorun üzerine konuşma yaparak gerçekleşir.

3Balık Kılçığı Diyagramı

Neden – sonuç diyagramı olarak da bilinmektedir. Problemin ana sebebini belirleyerek ara sebepleri tespit etme yöntemidir. Özellikle beyin fırtınasında ortaya konan neticelerin değerlendirmesi ile mümkün kılınmıştır.

4Altı Şapkalı Düşünme Biçimi

Sorun çözme becerisi ile ilgili kesinlikle kullanılması gereken tekniktir. Günlük hayatın ya da yaşantınızın her yerinde sizin için oldukça işlevseldir. Altı farklı şapka boyutundan düşünce sağlamanızı ve bu düşünceleri kaydederek sonuca ulaşmanızı sağlayan bir sisteme sahiptir. Her bir şapka farklı bir şeyi temsil eder ve bunlara göre farklı roller oluşturmanız beklenir.

5Verileri Toplama Ve Analiz Etme

Herhangi bir soruna ait verileri toplama ve bu verileri analiz ederek problemlerde çözüme ulaşma saplanır. Veri toplama sırasında genellikle 5N-1K kuralından yararlanılır. Daha sonra sağlıklı bir düşünce biçimi ile bu veriler değerlendirilir. Böylelikle problemin derinine inilerek çözülmesi hedeflenir.

sorun cozme veri toplama

6Karar Diyagramı Oluşturmak

Son olarak bir problem çözme tekniği ile daha karşınızdayız. Tespit edilen durum kapsamında olası problemleri çözmek ve onları ortadan kaldırmak için kullanılan bir teknik olarak bilinir. Problemin tespiti ve daha sonrasında önlemleri belirleme olarak devam edilir.

Yukarıda kullanılan ve oldukça işlevsel olan bu teknikler, hayatınızın her alanında sizinle birlikte gelebilecek tekniklerdir. Olaylara farklı noktalardan bakmak, yaşamın akışında karşınıza çıkan problemleri çözmek için kullanmak, hayatınıza güzellikle katacaktır.

Sorun Çözme Becerisi Neden Önemlidir?

Sorun çözme becerisi, oldukça önemli bir beceri olarak nitelendirilir. Günlük hayatımızın daha iyi olmasının yanı sıra problemleri saptayarak olası ihtimallerin daha erken görülmesini sağlamaktadır. Bunun dışında problemin ana kaynağının ne olduğunu bulmada oldukça etkilidir. Ayrıca;

  • Önemli olan şeyin, olay değil ele alış tutumumuz olduğunu görmemizi sağlar,
  • Düşünce ve duyguları belirlemede rol oynar,
  • Üzüntü, korku, endişe gibi duyguların kontrolünü sağlamada yardımcı olur,
  • Hedeflere direkt olarak gidebilmek için sorumluluk duygusunu pekiştirir,
  • Andan ve yaşamdan haz duyabilme yetisini insana katar,
  • İhmal edilen durum ve olguların kontrolünü sağlar.
içeriğimizi oylayın