Hukuk Mezunları Hangi Bölümlerde Yüksek Lisans Yapabilir?
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Hukuk Mezunları Hangi Bölümlerde Yüksek Lisans Yapabilir?

0

Hukuk fakültesi mezunları pek çok farklı bölümde yüksek lisans yapabilir. Hukuk fakültesi mezunlarının yüksek lisans yapabileceği başlıca bazı bölümler şunlardır:

 • Hukuk
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyasal Bilimler
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Felsefe
 • İlahiyat

Pek çok yüksek lisans programı öğrenci kabul etmek için belli bir bölümden mezun olma şartı aramamaktadır, ancak bilim sınavından yeterli notun alınmasını şart koşmaktadır. Bu nedenle hukuk fakültesi mezunları, hukuk eğitimi ile ortak konularda ders veren yukarılarda sayılanlardan başka fakültelerde de yüksek lisans yapabilir.

Hukuk Yüksek Lisans Şartları Nedir?

Hukuk yüksek lisansına kabul edilmek için şartlar okuldan okula, programdan programa değişebilmek ile birlikte genel olarak bilim sınavından başarılı olmak, gerekli ALES ve YDS puanına sahip olmak biçiminde sıralanabilir. Kimi okullar belirli bir lisans başarı notu ya da sözlü mülakatta başarılı olma gibi şartlar da getirebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının alım koşulları farklı olabilir.

Hukuk Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

Hukuk yüksek lisans, hukukun belli bir dalında uzmanlaşmaya yarar. Akademik kariyer yapmak isteyen, ya da mesleğinde terfi almak isteyen hukukçular için faydalıdır. Hukuki sorunları farklı bakış açıları ile inceleyebilme, kaynak tarama ve araştırma yapma becerileri kazanma konusunda da hukuk yüksek lisans yapmak faydalı olacaktır.

Hukuk Tezli Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Hukuk tezli yüksek lisans programları genel olarak iki yıllıktır. Yüksek lisans yabancı dilde ya da hukuk mezunu tarafından başka bir programda yapılıyor ise bir yıl hazırlık sınıfı olabilir. Tez aşamasının iki yıla kadar uzatılması mümkündür. Tezli yüksek lisans süreleri ülkeden ülkeye de değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de en kısa hukuk yüksek lisans süresi 2 yıldır, bu süre hazırlık sınıfı, tez aşamasının uzaması gibi nedenlerle 4 – 5 yıla kadar çıkabilir.

Hukuk Yüksek Lisans Zor Mu?

hukuk yuksek lisans zor mu
hukuk yuksek lisans zor mu

Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek, hukuk mezunu kişiler için çok zor değildir. Ancak yüksek lisans programını tamamlamak, girmekten çok daha zor olabilir. Hukuk yüksek lisans derslerinde başarılı olmak için çok fazla kaynaktan araştırma yapmak ve literatüre hakim olmak gerekir. Lisans eğitiminde olduğu gibi tek kaynaktan çalışmak ya da ders notlarından çalışmak gibi yöntemler ile yüksek lisansın bitirilmesi mümkün değildir.

 Tezli yüksek lisans programları için tez yazımı ve sunumu süreci başlı başına stresli bir süreçtir. Bunun yanı sıra hukuk öğrencileri, yüksek lisans derslerinin işleniş biçimine adapte olmak konusunda zorluk yaşayabilir. Hukuk lisans bölümleri oldukça kalabalık bölümlerdir, pek çok okulda aynı amfide 300 ya da 400 kişinin ders görmesi son derece normaldir. Bu nedenle öğrenciler genellikle derste dinleyici konumundadır, hocaları ile birebir diyaloğa girme, sunum yapma deneyimleri yoktur. Yüksek lisans

programları ise çok daha küçük gruplar halinde işlenir ve öğrencilerden derse interaktif biçimde katılmaları beklenir. Bu beklenti, hukuk fakültesi öğrencisi için afallatıcı bir deneyim olabilir.

Pek çok hukuk öğrencisi, kariyerlerine akademisyen olarak devam etmiyorlarsa, avukatlık ya da stajyerlik yaparken yüksek lisans programına devam etmektedir. Çalışma temposu yoğun avukatlık mesleği ile birlikte ağır bir program olan hukuk yüksek lisans programını bir arada yürütmek hiç kolay değildir.

Genel olarak özetlemek gerekirse hukuk yüksek lisans yapmak zordur, ancak kendini geliştirmeyi seven ve akademik hayatta ilerlemek isteyen hukukçular için zor olduğu kadar keyiflidir.

Hukuk Yüksek Lisans Kimler Yapabilir?

Aşağıdaki şartları sağlayan herkes, hangi meslek ile uğraşırsa uğraşsın hukuk yüksek lisansı yapabilir:

 • Hukuk lisans bölümünden mezun olmak
 • Gerekli ALES puanını almak
 • Gerekli YDS puanını almak
 • Gereken lisans Genel Not Ortalaması’na sahip olmak
 • Bilim Sınavı’ndan başarılı olmak

Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapmak Ne İşe Yarar?

Hukuk alanında yüksek lisans yapmak, en başta bir konuda uzmanlaşmaya ve hukuki bilgiyi derinleştirmeye yarar. Özellikle hukuk mezunu sayısının çok arttığı bu günlerde, belli bir alanda uzmanlaşarak diğer meslektaşlarından bir adım önde olmayı sağlar.

Hukuk yüksek lisansı yapmak, öğrenciye yeni araştırma yapma ve kaynak tarama becerileri kazandırır, hangi meslek dalı ile uğraşırsa uğraşsın sorunlara farklı açılardan yaklaşma becerisi katar.

Hakimler, savcılar, kurum avukatları gibi devlete bağlı çalışan hukukçular yüksek lisansı tamamladıklarında terfi şansları artar. Kimi özel kurumlar da benzer politikalar izlemekte ve bağlı çalışan avukatlarını yüksek lisans yapma konusunda teşvik etmektedir.

Tezli yüksek lisans programlarından mezun olan hukukçular, doktora programları ile mesleki yeterliliklerini bir adım öne taşıma imkanına kavuşur. Meslek hayatlarına akademide devam etmek isteyen hukukçuların mutlaka tezli yüksek lisans yapması gereklidir. Aynı zamanda hazırlanan yüksek lisans tezi ile bu hukukçular doktrine katkıda bulunma ve akademik bir yanına sahip olma fırsatı da yakalamış olur.

Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans İçin Ortalama Kaç Olmalı?

Hukuk yüksek lisans programları başvuru için belli bir lisans ortalamasına sahip olma şartı aramamaktadır. Ancak pek çok okul aday kabulü esnasına lisans not ortalamasını da hesaplama kriterlerinden biri olarak kabul etmektedir. Bu nedenle lisans mezuniyet notu yüksek olan adayların programlara kabul şansı daha fazladır.

Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Hukuk fakültesi yüksek lisans programları bir ya da iki yıllık programlardır. Tezsiz yüksek lisans programları bir yıllıktır ve yalnızca ders aşamasından oluşur. Tezli yüksek lisans programları ise iki yıllıktır ve programın bir yılı ders, bir yılı tez aşamasını oluşturur. Yabancı dilde eğitim yapan programlar için bir yıl hazırlık süresi de olabilir.

Hukuk Yüksek Lisans Hangi Ülkede Yapılmalı?

Hukuk yüksek lisansın yapılacağı ülke hukukçunun meslekten beklentilerine göre değişmektedir, Türkiye’de avukatlık yapmak isteyen kişiler için Türkiye’deki yüksek lisans programlarına girmek daha uygundur. Çünkü yabancı ülkede alacakları hukuk eğitiminin Türkiye’de avukatlık yaparken uygulama bulacağı alan çok sınırlıdır. Ancak akademisyenliğe yönelmek ya da yurtdışı bağlantılı şirketlerde çalışmak isteyen hukukçuların Almanya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde yüksek lisans yapması daha faydalı olabilir. Bu ülkeler de Kıta Avrupası hukuk sistemini benimsediği için, işleyişleri Türkiye ile benzerlik göstermektedir.

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

Kamu hukuku tezsiz yüksek lisans programları, Kamu Hukuku alanlarından birinde ilerlemek isteyen hukukçular için uzmanlaşma imkanı sağlar. Ceza hukuku, Anayasa hukuku, idare hukuku gibi dallardan birine yönelmek isteyen hukukçular, kamu hukuku yüksek tezsiz yüksek lisans programlarını tercih edebilir. Ancak bu programın tamamlanması doktora seviyesinde eğitim almak için yeterli olmayacaktır. Kamu hukuku tezsiz yüksek lisansı alanında daha geniş bilgi edinmek isteyen avukat, hakim ve savcılar için uygun bir programdır.

Hukuk Yüksek Lisans Yapan Avukat Olabilir Mi?

Hukuk alanında yüksek lisans yapmak avukatlık yapmak yeterli ve gerekli değildir. Avukat olmak için Avukatlık Stajını tamamlamak ve katılmak istenen Baronun sağladığı diğer şartları yerine getirmek gerekir. Ancak kimi Barolar yüksek lisansa devam eden stajyerlere staj sırasında çeşitli kolaylıklar tanımaktadır. Baronun seçmeli derslerinden ve staj bitirme tezlerinden muafiyet bu kolaylıklara örnek verilebilir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın