Simya ve Kimya Arasındaki Farklar Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Simya ve Kimya Arasındaki Farklar Nelerdir?

0

Simya ve kimya arasındaki farklar madde madde şu şekildedir;

 • Kimya başlı başına bir bilim dalıdır. Simya ise bir bilim dalı olmak için uygun niteliklere sahip değildir.
 • Kimya bilimsel yöntem araştırmalara dayanır. Simya ise deneme yanılma yolu ile elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
 • Kimya sistematik bir bilgi birikimi ile ilerler. Simya ise deneme yanılma yolu ve günlük hayat pratikleri ile sürdürülür.
 • Kimya alanında gerçekleştirilen çalışmalar mutlaka bir temele dayandırılmalıdır. Simya alanında gerçekleştirilen çalışmalar ise temellendirilmez.
 • Simya modern Kimya için temel oluşturmaktadır. Bir anlamda kimya için öncü niteliği taşımaktadır.
 • Kimya bilimsel teoriler ışığında hareket eder. Simya ise efsane, büyü benzeri doğa üstü inançlara sahiptir.

Simya ve Kimya Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?​

 • Simya, kimya bilimi için bir başlangıç niteliği taşımaktadır.
 • Simya ile kimya bilimi arasında elde edilen buluş ve icatlar yönünden benzerlik söz konusudur. Kimya biliminin temelinden itibaren Simya alanında ortaya konulan buluş ve icatlar kullanılmış ve araştırılmıştır.
 • Simya da Kimya bilimi gibi deneysel yönteme önem verir.
 • Simya ve kimya bilimi temel olarak iki farklı dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Simya bu nedenle bir bilim statüsü taşımasa da kimya bilimi için başlangıç niteliği taşıyabilmektedir.

Simya Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?​

Simya, kökenleri itibari ile tam olarak nereli olduğu bilinmeyen bir alandır. Bazıları tarafından Çin, bazıları tarafından Mısır ve Hindistan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Simya alanının ortaya çıktığı dönemin ise bundan yaklaşık 2000 yıl öncesi olduğu tahmin edilmektedir.

Simya milattan önce 300’lü yıllardan milattan sonra 18. yüzyılda kimya biliminin ortaya çıkışına kadar etkin olarak kullanılmıştır. Kimya ve simya arasındaki ilişki bir temellendirmeden ibarettir. Kimya biliminin ortaya çıkması ile yerini bilimsel ve deneysel dayanakları olan kimya bilimine bırakmıştır.

Simya, sadece deneysel uygulamalardan değil aynı zamanda inançlar, astroloji alanı, felsefe araştırmaları, büyü benzeri inanışlardan da oluşmaktaydı. Geçmişten bugüne kimya ve simya ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda aralarındaki en büyük farkın kimyanın bilimsel temellendirmeleri olduğu söylenebilir.

Kimya Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?​

Kimya, kavramsal olarak ilk kez 17. Yüzyılda kullanılmıştır. O dönemde madde ile ilgili bir kavram olarak değerlendirilirken 19. Yüzyıldan itibaren bilinen modern kimya anlamında kullanılmaya başlamıştır. Modern kimyanın doğuşu beraberinde simyanın da bilinen önemini kaybetmesine neden olmuştur.

Kimya bilimi ilk gelişmeye başladığı andan itibaren birçok bilim insanının katkıları ile hızla büyümüş ve zamanla alt dallara ayrılmıştır. Kimya bilimi adı altında günümüzde var olan birçok bilimden bazıları kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya gibi bilim dallarıdır.

Kimya bilimi ortaya çıktığı dönemin şartlarında bilim ve deneye çok daha fazla önem verilmeye başlanmasından da etkilenmiştir. Simya ve kimya arasındaki farklar arasında en önemlisi, kimyanın günümüzde modern bir bilim sayılmasıdır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın