SO3 Asit Mi Baz Mı? Nötr Mü? PH Değeri?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

SO3 Asit Mi Baz Mı? Nötr Mü? PH Değeri?

0

SO3 sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu bıraktığından dolayı asittir.SO3 formülü ile ifade edilen bileşiğin adı kükürt trioksittir. Bu bileşik kükürt oksitler grubunun alt üyesidir ve bir kükürt üç oksijen atomundan oluşmaktadır. Kükürt trioksit suyla tepkimeye girdiğinde sülfirik asit oluşumuna neden olmaktadır. Bu konu hava kirliliği açısından değerlendirildiğinde oldukça büyük problemlere yol açtığı bilinmektedir.

Söz konusu bileşiğin suyla tepkimeye girmesi sonucunda oluşan sülfirik asit atmosfer tabakasına yayılmakta ve bulutlarda emilerek yoğunlaşmaktadır. Bu yoğunlaşmadan sonra su damlaları halinde yeryüzüne düşmekte, yani asit yağmurları oluşmaktadır. Bilindiği gibi asit yağmurları doğa ve insanlar için ciddi derecede zararlıdır.

Sülfirik asite dönüşen kükürt trioksit hava kirliliğinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte tatlı su kaynaklarının ve toprağın asit dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da yüksek rakımdaki ormanlar zarar görmekte, bitkiler ölmekte, akarsu ve göllerde yaşayan canlılar zehirlenmektedir.

İlginizi Çekebilir: Gazoz asit mi baz mı?

SO3 PH Değeri Kaçtır?

SO3 pH değeri tam olarak bilinmese de 0 ile 7 arasında bir değerdir. Söz konusu bileşiğin bir asit olduğu sulu çözeltilerine hidrojen iyonu bırakmasından anlaşılmaktadır. Çünkü asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu bırakırken; bazlar hidrosit bırakmaktadır. Bu yöntem bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için kullanılmaktadır.

Bunun için kullanılan başka bir yöntem ise asit mi yoksa baz mı olduğu öğrenilmek istenen maddenin pH değerine bakmaktır. PH değeri bir maddenin içerisindeki hidrojen iyonlarının yoğunluğunu ifade eden değerdir. Bu ölçüm 0 ile 14 arasında herhangi bir değer alabilmektedir ve pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit, 7 ile 14 arasında olan maddeler bazdır. Kükürt trioksitin bir asit olduğu bilindiğine göre pH değeri 7’den daha küçüktür.

SO3 Nötr Mü?

SO3 nötr olabilmesi gereken pH değerine sahip olmadığından dolayı nötr değildir. Nötr, bir maddenin ne asit ne de baz özellikleri göstermediğinin ifadesidir. Bir maddenin nötr olduğunun anlaşılabilmesi için pH değerinin 7 olarak ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu bileşiğin pH değeri 7 olmadığı için nötr olarak adlandırılamamaktadır.

İlginizi Çekebilir: Maden suyu asit mi baz mı?

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın