Naoh Asit Mi Baz Mı Tuz Mu? Yoksa Nötr Mü?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Naoh Asit Mi Baz Mı Tuz Mu? Yoksa Nötr Mü?

NaOH pH değeri 13.5 olduğundan dolayı NaOH bazdır. Tuz, bir asit ve bir bazın tepkimeye girmesi sonucunda meydana gelmektedir. Dolayısıyla NaOH tuz değildir. NaOH hidrojen, oksijen ve sodyum elementlerinden oluşmuş ve doğal olarak bulunmayan bir bileşiktir. NaOH aslında bir kimyasal gösterimdir. NaOH formülü ile ifade edilen sodyum hidroksittir. Bu bileşiğin adı sodyum katyonları ve hidroksit anyonlarından gelmektedir. NaOH genellikle katı halde ve beyaz renklidir. Yumuşak ve sabunsu yapısıyla kayganlık hissi vermektedir.

NaOH’ın baz olduğunun başka bir göstergesi de sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu bulundurmasıdır. Herhangi bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamak için pH değerinden yararlanılmaktadır. PH değeri maddelerin asitlik derecesini ifade eden değer olarak bilinmektedir ve maddelerin içerisindeki hidrojen iyonunun yoğunluğunu ölçmektedir.

Bu değer 0 ile 14 arasında sınırlandırılmıştır ve kendi içerisinde bir sınıflandırmaya sahiptir. Bu sınıflandırmaya göre;

NaOH PH Değeri Nedir?

NaOH pH değeri 13.5’tir. PH ölçeği 0 ile 14 arasında düzenlenmiştir. Bu ölçeğe göre;

  • pH değeri 7’nin altında olan maddeler (0.0’dan 6.9’a kadar), asittir.
  • pH değeri 7 olan maddeler, nötrdür.
  • pH değeri 7’nin üzerinde olan maddeler (7.1’den 14.0’a kadar), bazdır.

PH’ ın açılımı “Power of Hydrogen”’dir. Türkçede “Hidrojenin Gücü” anlamına gelmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi pH, maddelerin içerisindeki hidrojen iyonunun yoğunluğunu ölçmektedir. İşte sodyum hidroksitin, hidroksit iyonu verdiği için baz olmasının sebebi budur. Sodyum hidroksit, pH değerinin yüksek olmasından da anlaşılacağı üzere kuvvetli bazlardandır.

sodyum ph degeri

NaOH pH değeri itibariyle kuvvetli bir baz olduğundan, diğer tüm kuvvetli bazlar gibi metallerde ve dokularda tahriş edici bir etkiye sahiptir. Bunun yanında NaOH’ın buharı göze, buruna ve solunum yollarına zarar verebilmektedir. Bu sebeplerle sodyum hidroksit büyük bir dikkatle ve titizlikle kullanılmalıdır.

Naoh Nötr Mü?

NaOH pH değeri 13.5 olduğundan dolayı nötr değildir. Bir maddenin nötr olarak değerlendirilebilmesi için pH değerinin 7 olması gerekmektedir. PH değeri 7 olan, yani nötr olan madde saf sudur. Saf su iyonlaştığında artı yüklü hidrojen iyonlarına ve eksi yüklü hidroksil iyonlarına ayrışmaktadır. Aslında bir çözeltinin asit ya da baz olması suya göre kıyaslanarak belirlenmektedir.

Naoh Yaygın Adı Asit Mi Baz Mı?

NaOH yaygın adı sodyum hidroksittir ve sodyum hidroksit bir bazdır. NaOH yalnızca sodyum hidroksit maddesinin formülü ve kısa adıdır. Sonuç olarak NaOH ve sodyum hidroksit aynı madde olduğundan pH değeri 13.5 olarak ölçülen bu madde bazdır.

İlginizi çekebilir: Amonyak Asit Mi Baz Mı? Amonyak Ph Değeri

NaOH Nerelerde Kullanılmaktadır?

Naoh kullanılan yerler; deterjan sanayi, kağıt sanayi, boya yapımı, alüminyum üretimi, ipek yapımı ve petrol rafinerileridir. Kimyasal endüstrinin vazgeçilmez ham maddesi olan NaOH, meyve sebzelerin toplu şekilde soyulması işleminde ve kıvam arttırıcı olarak da kullanılmaktadır. Bununla birlikte temizlik malzemelerinde sıkça kullanılmaktadır.

Naoh Zararlı Mı?

NaOH zararlı bir maddedir. Korozif bir madde olarak bilinen NaOH, tüm vücut için tahriş edici madde özelliği taşımaktadır. Teması ve yutulması durumunda ciddi zarar verebilmektedir. Bu nedenle ciltle temasından kaçınılmalı, eğer cilde temas ettiyse o bölge 15 dakika boyunca bol su ile yıkanmalıdır. Bu işlemden sonra tahriş etkisi devam ederse doktora başvurulmalıdır. Sodyum hidroksitin gaz ve buharı solunmamalıdır. Solunması halinde hemen açık havaya çıkılmalıdır.

Naoh Yaygın Adı Nedir?

Naoh yaygın adı, sodyum hidroksittir. Doğada doğal bir şekilde bulunmayan sodyum hidroksitin etken maddesinin rengi beyazdır ve toz halinde satılmaktadır. Kaygan, sabunumsu ve yumuşak bir his vermektedir ki bu bazların genel özelliklerinden biridir. Ayrıca sodyum hidroksitin kokusu bulunmamaktadır.

içeriğimizi oylayın