1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. NaOH Asit Mi Baz Mı? NaOH PH Değeri

NaOH Asit Mi Baz Mı? NaOH PH Değeri

naoh asit mi baz mi

NaOH pH değeri 13.5 olduğundan dolayı NaOH bazdır. NaOH hidrojen, oksijen ve sodyum elementlerinden oluşmuş ve doğal olarak bulunmayan bir bileşiktir. NaOH aslında bir kimyasal gösterimdir. NaOH formülü ile ifade edilen sodyum hidroksittir. Bu bileşiğin adı sodyum katyonları ve hidroksit anyonlarından gelmektedir. NaOH genellikle katı halde ve beyaz renklidir. Yumuşak ve sabunsu yapısıyla kayganlık hissi vermektedir.

NaOH’ın baz olduğunun başka bir göstergesi de sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu bulundurmasıdır. Bu cümleyi daha iyi anlayabilmek için pH hakkında bazı bilgiler edinmek gerekmektedir. PH bir derecelendirme sistemidir ve ölçtüğü değerlere göre bir maddenin asit mi, baz mı yoksa nötr mü olduğunu belirlemektedir. Dilerseniz şimdi bu derecelendirme sistemini daha yakından inceleyelim.

NaOH PH Değeri Nedir?

NaOH pH değeri 13.5’tir. PH ölçeği 0 ile 14 arasında düzenlenmiştir. Bu ölçeğe göre;

  • pH değeri 7’nin altında olan maddeler (0.0’dan 6.9’a kadar), asittir.
  • pH değeri 7 olan maddeler, nötrdür.
  • pH değeri 7’nin üzerinde olan maddeler (7.1’den 14.0’a kadar), bazdır.

PH’ ın açılımı “Power of Hydrogen”’dir. Türkçede “Hidrojenin Gücü” anlamına gelmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi pH, maddelerin içerisindeki hidrojen iyonunun yoğunluğunu ölçmektedir. İşte sodyum hidroksitin, hidroksit iyonu verdiği için baz olmasının sebebi budur. Sodyum hidroksit, pH değerinin yüksek olmasından da anlaşılacağı üzere kuvvetli bazlardandır.

sodyum ph degeri

NaOH pH değeri itibariyle kuvvetli bir baz olduğundan, diğer tüm kuvvetli bazlar gibi metallerde ve dokularda tahriş edici bir etkiye sahiptir. Bunun yanında NaOH’ın buharı göze, buruna ve solunum yollarına zarar verebilmektedir. Bu sebeplerle sodyum hidroksit büyük bir dikkatle ve titizlikle kullanılmalıdır.

NaOH Nerelerde Kullanılmaktadır?

NaOH kullanım alanı son derece geniş bir maddedir. Sodyum hidroksit endüstride birçok maddenin hammaddesidir. İlaç, yapay ipek, kağıt ve alüminyum gibi birçok maddede yer almaktadır. Güçlü bir yağ çözücü olan sodyum hidroksit, temizlik malzemesi olarak kullanılmaktadır. Temizlikte en çok sabun, lavabo açıcı ve yağ çözücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında petrol rafinerisi, gıda endüstrisi, patlayıcı madde ve silah endüstrisi, dezenfeksiyon gibi alanlarda kullanılmaktadır.