Bir Maddenin Asit Mi Baz Mı Olduğunu Nasıl Anlarız?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Bir Maddenin Asit Mi Baz Mı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için; birkaç yol bulunmaktadır. Bu yollardan ilki ve en pratiği asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamak istediğimiz maddenin pH değerine bakmaktır. PH değeri, açılımı “Power of Hydrogen” yani “Hidrojenin Gücü” olan değerdir. Bu değer maddelerin içerisindeki hidrojen iyonu derişimini ölçmektedir. PH 0 ile 14 arasında sınırlandırılmış ve kategorize edilmiştir. Bu kategorizasyona göre;

  • Asitlerin pH değerleri, 0 ile 7 arasındadır. (00.’dan 6.9’a kadar)
  • Nötr maddelerin pH değerleri 7’dir.
  • Bazların pH değerleri 7 ile 14 arasındadır. (7.1’den 14’e kadar)

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlama yolları arasında bulunanlardan bir diğeri indikatör (belirteç) kullanmaktır. İndikatörler asit ve bazlarla tepkimeye girdiklerinde renk değiştiren maddelerdir. Örneğin; mor lahana bir indikatördür ve asitle tepkimeye girdiğinde kırmızıya; bazla tepkimeye girdiğinde yeşile dönüşmektedir.

Diğer bir yol pH kağıdı ya da turnusol kağıdı kullanmaktır. PH kağıtlarında çıkan renk pH ölçeği üzerinden bulunarak maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu anlaşılmaktadır. Turnusol kağıtları ise madde asitse kırmızı, madde bazsa mavi renk vermektedirler. Böylece maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu anlaşılmaktadır.

Asit Madde Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Asit madde; pH değeri 0 ile 7 arasında olan ve suda çözündüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddedir. Asitlerin tatları ekşidir ve ciltte yakıcı bir his uyandırırlar. Asitler organik asitler ve inorganik asitler olarak iki temel sınıfa ayrılmaktadır. Organik asitler bitki, hayvan ve insanların ürettiği çeşitli asidik karbon bileşimleridir. İnorganik asitler ise mineraller ve metal olmayan maddelerden yapılan asitlerdir.

Bir maddenin asit olduğu pH değerine bakarak anlaşılmaktadır. Eğer pH değeri 7’nin altındaysa o madde asittir. Bununla birlikte turnusol kağıdı kullanarak anlaşılabilmektedir. Eğer çözelti mavi renkteki turnusol kağıdını kırmızı renge çeviriyorsa, asittir. Bunların yanında çözündüğü suya hidrojen iyonu veriyorsa asit olduğu anlaşılmaktadır.

ph degeri

Baz Madde Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Baz madde; pH değeri 7 ile 14 arasında olan ve suda çözündüğünde hidroksit iyonu derişimini arttıran maddedir. Ele kayganlık hissi veren bazların tatları acıdır. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edici özellikte olduğundan zararlı olabilmektedir. Günlük hayatta kullandığımız sabun, diş macunu, şampuan, çikolata, mayonez ve daha birçok şey bazdır. Bir maddenin baz olduğu pH değerine bakarak anlaşılmaktadır. Eğer pH değeri 7’nin üzerindeyse o madde bazdır.

Diş macunu asit mi baz mı? Makalemiz sizin için bir örnek olabilir.

Bununla birlikte tıpkı asitler gibi turnusol kâğıdı yoluyla anlaşılabilmektedir. Eğer çözelti kırmızı renkteki turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa, bazdır. Asitlerden farklı olarak bir maddenin baz olduğunu anlamak için fenolftalein de kullanılmaktadır. Bazlar bu çözelti damlatıldığında pembe renk almaktadır. Son olarak bazlar, çözündüğü suya hidroksit iyonu vermektedir.

Bileşiklerin Asidik Bazik Ya Da Nötr Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bileşiklerin asidik, bazik ya da nötr olması pH değerlerine bakarak anlaşılmaktadır. Bileşikler; kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha fazla elementin bir araya gelip oluşturduğu saf maddelerdir. Bileşikler fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından, bir araya gelerek kendisini oluşturan elementlerden tamamen farklıdırlar. Su, yemek tuzu olarak bilinen NaCl, HCl ve NaOH bileşik örnekleridir.

Naoh Asit Mi Baz Mı?

NaOH pH değeri, 13. 5’tir ve bu yüzden NaOH bazdır. Yaygın adı Sodyum Hidroksit olan bu baz, korozif bir madde olarak bilinmektedir. Bunun anlamı sodyum hidroksitin yakıcı, aşındırıcı ve tahriş edici özellik taşıyor olmasıdır. Bununla birlikte kaygan, sabunumsu ve yumuşak bir his vermesi baz özellikleri gösterdiğini kanıtlar niteliktedir.

Naoh asit mi baz mı? hakkında detaylı bir araştırma makalesi yayınlamıştık. Dilerseniz, inceleyebilirsiniz.

1/5 - (2 oy)