Tarih

10 Ağu, 2021

Askeri Deha Ne Demek? Askeri Deha Komutanlar

Askeri deha, tanımı itibariyle tarihte önemli roller oynamış komutanlara denilmektedir. Bilgi ve zekasını, askeri becerilerde kullanılan askeri dehalar tarihin dönüm noktalarını oluşturmuştur. Aldıkları kararlar ile...

29 Haz, 2021

İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Madde Madde

İyonların insanlık tarihine katkıları; şehir devleti şeklinde yaşamaya başlamaları, bilime önem vermeleri doğrultusunda ünlü bilim insanları yetiştirmeleri, günümüze kadar ulaşan mimari yapılar inşa etmeleri, Yunan...

19 Haz, 2021

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları; dünyanın gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Sümerliler, Babiller, Asurlar, Akadlar, Hititler, İyonlar, Frigler, Lidyalılar bu katkıları yapmıştır. Peki, bu katkılar...

16 Haz, 2021

Tekke Nedir? Zaviye Nedir? Neden ve Ne Zaman Kaldırıldı?

Tekke, tarikat üyelerinin barındıkları, ibadet ve törenlerini yaptıkları binalara verilen isimdir. Bu isim Arapça kökenli bir kelimedir ve Osmanlı döneminde bu yapıları ifade etmek için...

3 Haz, 2021

Bereketli Hilal Nedir? Neleri Kapsar?

Bereketli hilal, coğrafi bir kavram olarak kullanılan, Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinin bir kısmını ifade eden terimdir. Özellikle su kaynaklarına ulaşma açısından eski zamanlarda kısıtlama söz...

31 May, 2021

Merkezi Otorite Nedir? Detaylarıyla Osmanlı’da Merkezi Otorite

Merkezi otorite, alınan kararların ve yönetme mekanizmasının tek ele yani tek bir kaynağa bağlı olmasına verilen isimdir. Otorite, en üstte yer alan kişidir. Merkezi otorite,...

15 May, 2021

Cumhuriyetin Anlamı ve Önemi Nedir? Madde Madde

Cumhuriyetin anlamı, bir yönetim biçimi olarak, milletin egemenliği kendi elinde tutmasıdır. Günlük hayatımızda bile çok sık karşımıza çıkan bu kelimenin anlamını herkes tarafından tam olarak...

3 May, 2021

Balkan Antantı Nedir? Katılan-Katılmayan Devletler ve Amaçları

Balkan antantı, Romanya, Yugoslavya, Atina ve Türkiye arasında 1934 yılında imzalanan ittifak niteliğinde bir anlaşmadır. Nazi döneminde İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlara doğru ilerleme istenci sonucunda...

3 May, 2021

Sadabat Paktı Nedir? Katılan/Katılmayan Ülkeler ve Amaçları

Sadabat paktı, üyelerin birbirlerinin iç yönetimine karışmayacağı ve ortak faydanın güdüldüğü bir anlaşmadır. İran, Afganistan, Irak ve Türkiye arasında 1937 yılında imzalanan dörtlü bir pakttır....

30 Nis, 2021

Sümerliler’in İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Sümerliler’in insanlık tarihine katkıları arasında en fazla bilinen şey; yazıyı bulmalarıdır. Yazıyı bulan uygarlık olan Sümerliler, aynı zamanda tekerleği de icat etmişlerdir. Bunun yanında takvim...

29 Nis, 2021

Milli Monarşi Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Milli monarşi, devlet yönetiminin sadece bir kişiye ait olduğu ve yönetilme tarzının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği yönetim şeklidir. Eski dönemlerden beri en çok kullanılan yönetim...

29 Nis, 2021

Asurlular’ın İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Asurlular’ın insanlık tarihine katkıları, ticaret, astronomi, tıp, tarım ve mimarlık gibi alanlarda sıkça görülmüştür. Tarihte bilinen ilk kütüphanenin kurucusu olan Asurlular, Hammurabi yasaları ile de...