Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

0

Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları; dünyanın gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Sümerliler, Babiller, Asurlar, Akadlar, Hititler, İyonlar, Frigler, Lidyalılar bu katkıları yapmıştır. Peki, bu katkılar nedir? Ayrıntılar;

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

Sümerler:

 • Sümerlerin insanlığa katkıları arasından ilki çivi yazısını bularak insanların tarihi anlayabilmesini sağlamış olmalarıdır.
 • İlk hali birbirine tutturulmuş üç tahta parçasından oluşan tekerleği icat etmişlerdir.
 • Ay takvimini, güneş takvimini ve burçları bulmuşlardır. Bugün hala geçerliliğini koruyan bir ayın otuz gün, bir yılın on iki ay olduğunu belirlemişlerdir.
 • Bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu ve dairenin 360 derece olduğu hesaplamışlardır.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlar ve ilk reformu yapmışlardır.

Babiller:

 • Babillerin insanlık tarihine katkıları için söylenecek ilk şey bilinen ilk yazılı kuralları oluşturmuş olmalarıdır. (Hammurabi kanunları)
 • Monarşinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
 • Dünyanın 7 harikası arasında olan Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi’ni inşa etmişlerdir.
 • Bir haftayı yedi güne ayırmış ve 60 tabanında sayı sitemini kullanmışlardır.
 • Abaküsü icat etmişlerdir.

Asurlar:

 • Bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
 • Tarihteki ilk ticaret kanunlarını oluşturmuşlardır.
 • Kral Yolu’nun yapımına katkı sağlamışlardır.
 • Anadolu’daki ilk yazılı tabletler onlara aittir.

Akadlar:

 • Akadların tarihe katkıları konusunda söylenebileceklerden ilki bilinen ilk büyük imparatorluğu kurmuşlardır.
 • İlk düzenli ve sürekli orduyu oluşturmuşlardır.
 • Dicle ve Fırat’ı birbirine bağlayan bir kanal açmışlardır.
 • Ay takvimini düzenlemişlerdir.

Hititler:

 • “Annal” ismini verdikleri yıllıklar tutmuşlar ve bu sayede tarih yazıcılığını meydana getirmişlerdir.
 • İlk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.
 • Bilinen ilk meclisi kurmuşlardır. (Pankuş Meclisi)
 • Kraldan sonra yetkiyi kraliçeye vermişler, kadınlara önem vermişlerdir.

İyonlar:

 • Pisagor, Tales, Heredot ve Diyojen gibi önemli bilim insanlarını yetiştirmişlerdir.
 • Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurmuşlardır.

Frigler:

 • Friglerin insanlık tarihine katkılarından ilki Anadolu’da kuyumculuğu başlatmalarıdır.
 • Çakıl taşı mozaik döşemelerini bulmuşlardır.
 • Fibula isimli çengel iğneyi icat etmişlerdir.
 • Halı ve kilimler dokumuşlar ve bunlara “tapates” ismini vermişlerdir.
 • İlk fablı yazarak hayvan hikayeciliğini başlatmışlardır.
 • Panflüt isimli müzik aletini icat etmişlerdir.

Lidyalılar:

 • Parayı bulmuş ve takas usulünün büyük oranda ortadan kalmasını sağlamışlardır.
 • Bir ticaret yolu olan Kral Yolu’nu yapmışlardır.
 • İlk renkli dokumacılık ile tekstili bulmuşlardır.
 • İlk bankacılık sistemini başlatmışlardır.
 • Ayna ve parfümü bulmuşlardır.
 • Termal havuzu bularak ilk termal tedaviyi başlatmışlardır.
 • İlk madenciliği başlatmışlardır.
 • İlk kuyumculuğu başlatmışlardır.

Mezapotamya Uygarlıkları Nelerdir?

 • Sümerler
 • Babiller
 • Asurlar
 • Akadlar
 • Elamlılar

Anadolu Uygarlıkları Nelerdir?

 • Hititler
 • İyonlar
 • Frigler
 • Lidyalılar
 • Persler
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın