Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Nedir? Nasıl Uygulanmalı?
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Nedir? Nasıl Uygulanmalı?

Yapılandırmacı yaklaşım, kişilerin öğrendikleri bilgiyi hayal güçlerinde dönüştürerek kendilerine bir anlam dünyası yaratmalarıdır. Kişiler, gözlemler ve çeşitli deneysel pratikler ile öğrendiklerini anlama süzgecinden geçirerek bilgi üretirler. Böylelikle, deneyimler ve düşüncelerin bir durumu öğrenmede aslında ne kadar önemli olduğu görülmüş olur. Bilgileri öğrenmek, kişisel gelişime katkı yapmak için araştırmacı bir profile sahip olmak gerekir. Bol okumayı ve araştırmayı öğütleyen bir yaklaşım olduğu bilinir.

Yapılandırmacı Yaklaşımın Özellikleri Nelerdir?

Yapılandırmacı yaklaşımın özellikleri, eğitim kişinin araştırmacı olmayı öğrendiği bir serüven olduğu için bireylerden bol bol sorgulaması beklenir. Temel olarak, çok okuyan ve soran birisinin kendi zihin süzgecinden geçirdiği bilgi özel bir ifade taşır. Bu durumda, kişiler kendilerini geliştirmek için öğrendiklerini hem düşünerek hem de deneyimleyerek bol bol beyin fırtınası yapmalıdır. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

egitimde yapilandirmaci yaklasim ozellikleri

 • Yapılandırmacı yaklaşım özelliklerinin başında sorgulamak gelir
 • Bol araştırmak ve araştırdığını deneyimleyerek öğrenme
 • Deneyim pratikleri ile zihinsel süreçleri birleştirmek
 • Eğiticinin rolü eğitilen bireyleri sosyal yaşamın her alanında pratik olmayı öğretmek
 • Fikirlerin tartışılması ve fikirlerden anlamlar çıkarılması önemsenir
 • Bilginin ölçülüp değerlendirilmesi çok önemlidir

Görüldüğü gibi yapılandırmacı yaklaşımın özellikleri, temel olarak eğitici ve eğitilen bireylerin beyin fırtınası yaptığı kolektif bir sürece tekabül eder. Öğretici kişi, sorumlu olduğu öğrencilerine sorgulamayı ve sorguladığı bilgileri gündelik hayat pratikleri içerisinde deneyimleyebilmeyi öğretir.

Yapılandırmacı Yaklaşım Nasıl Uygulanmalı?

Yapılandırmacı yaklaşım, öğretmenlerin sınıf ortamında her öğrenciye söz hakkı tanıması ve fikirlerini beyan etmesine imkân vermesi ile uygulanmalıdır. Yapılandırmacı öğrenme kuramının temel dinamiği öğrencinin öğrenim sürecine aktif olarak katılabilmesidir. Eğitici kişilere, çocukların verdiği yanıtlar yanlış olsa dahi kızmamayı aksine onları teşvik etmeyi tavsiye eden bir bakış açısı vardır. Tüm fikirlerin üzerinde tek tek durulur ve bu düşüncelere sınıftaki diğer bireylerin de dahil olup beyin fırtınası yapması istenir.

Yapılandırmacı Yaklaşımın Faydaları

Yapılandırmacı yaklaşımın faydaları, öğrencilere utanmadan görüşlerini ifade etme özgüveni aşılayan bir yaklaşım olduğu için oldukça kıymetlidir. Öğretmenlerin çocukları teşvik etmesi, esasında gelişme çağında olan tüm bireylere kendilerinin önemli olduğunu hissettirir. Bu durum, bir toplumun genç nesillerini geleceğe daha aydınlık bir şekilde hazırlar. Bir fikir yanlış bile olsa, doğrusunu nasıl bulacağını gösteren yapılandırmacı öğrenme teorisi ile nesiller daha özsaygılı bir biçimde yetişir. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

egitimde yapilandirmaci yaklasimin faydalari

 • Genç nesilleri geleceğe daha aydınlık hazırlar
 • Öğrencilere kendilerine güvenmeyi öğretir
 • Yapılandırmacı yaklaşımın faydaları içerisinde en önemlisi doğru düşünmeyi öğretmesidir
 • Ezberci geleneksel yaklaşımın aksine interaktif ve çok çeşitli bir tutumu vardır
 • Bireylerin farklı fikirlere saygı duymasını sağlar
 • Çeşitli düşüncelerin ortaklığı içerisinde analitik düşünmeyi öğretir
 • Bilgi hem düşüncede hem pratikte deneyimlenir
 • Çocuklara yaratıcı düşünmeyi aşılar ve hayal dünyalarının gelişmesini sağlar
 • Öğrencileri meraklı ve araştırmacı ruhlar olarak yetiştirir
 • Öğrencilere başarısızlık hissinin kötü olmadığını gösterir
 • Bireyler grup içerisinde iletişim kurmayı öğrenir ve gerek bireysel gerek sosyal zekaları gelişir

Görüldüğü gibi yapılandırmacı yaklaşımın faydaları, bireylere hem düşüncede özgürlük hem de düşüncede gelişmeci bir yön sağlar. Bu durum, genç nesillerin geleceğe daha kendinden emin ve aydınlık bakmasını sağlar. Özgüvenle yetişen çocuklar, sorgulamayı ve araştırmayı öğrendiği gibi bazen başarısız olmanın da kötü bir şey olmadığını görmüş olur.

Böylelikle, başarısız olduğu noktayı düzenleyip toparlayacak ve başarıya çevirebilecek yetileri kazanmış olur. Gençlerin teknoloji çağında kendilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları desteği bulmalarına yardımcı olan bir teori olduğu için önemlidir. Tüm bireylerin kendilerini yansıtmak ve ne kadar önemli olduklarını göstermek için fırsata ihtiyaçları vardır. İşte yapılandırmacı bir bakış, bunu tüm genç nesle sunabildiği gibi onları saygılı ve dinamik olarak yetiştirmeyi kendine misyon edinir.

Yapılandırmacı yaklaşımı temele alan bir eğitim programının hedefleri nelerdir?

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir eğitim programının temel hedefleri, bireyleri aydınlık bir geleceğe hazırlamanın yanında onlara özgüvenli olmayı aşılamaktır. Aynı zamanda, öğrenirken düşünen ve düşünürken deneyimleyen kendine güvenen gençlerin önünü açmaktır. Öğretmenlere çocuklara karşı nazik olmayı ve yanlış bir fikir beyan etseler dahi onları desteklemek öğretilmelidir. Genç nesli, ilerleyen teknolojik ve girişimcilik içeren tüm faaliyetlere dahil etmek temel misyonu olmalıdır.

içeriğimizi oylayın