Karışım Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekli Anlatım
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Karışım Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekli Anlatım

0

Karışım maddelerin özellikleri, madde madde işlenirse daha akılda kalıcı olacaktır. Bu nedenle bu maddelerin özellikleri şu şekilde gösterilebilir;

 • Karışım maddeleri oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmemektedir. Bir araya gelen maddeler kendi kimyasal özelliklerini taşımaya devam etmektedir.
 • Karışımlar saf maddeler değillerdir. Saf maddeler tek bir türde taneciğe sahip olan maddelerdir.
 • Karışımlar fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılabilmektedirler. Bu yöntemler süzme, ayıklama, eleme gibi yöntemlerdir ve karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır.
 • Karışımların özellikleri, konusunda bir diğer nokta erime ve kaynama noktalarının sabit olmamasıdır. Bunun nedeni erime ve kaynama noktalarının çözünenin derişimine bağlı olmasıdır.
 • Karışımların özkütleleri sabit değildir. Bunun nedeni ise karışımı oluşturan maddelerin miktarına göre özkütlenin değişiklik göstermesidir.
 • Karışımlar farklı maddelerden oluşuklarından dolayı yapılarında farklı cinste atomlar veya moleküller bulunmaktadır.
 • Karışımı oluşturan maddelerin miktarları konusunda değişkenlik söz konusudur, sabit bir oran bulunmamaktadır.

Homojen Karışımların Özellikleri

Homojen karışımların özellikleri, şöyle ifade edilebilmektedir:

 • Homojen karışımlar iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde dağılmasıyla meydana gelen maddelerdir.
 • Karışımın her tarafında aynı özelliği göstermektedirler.
 • Homojen karışımlar, tek bir madde gibi görünmektedirler.
 • Homojen karışımları meydana getiren maddeler çıplak göz veya optik aletlerle görülememektedirler.
 • Homojen karışımlar, “çözeltiler” olarak da adlandırılmaktadır.
 • Homojen karışımların belirli bir erime kaynama noktası bulunmamaktadır.
 • Homojen karışımların sabit bir yoğunluğu bulunmamaktadır.
 • Homojen karışımlarda kütle korunmaktadır. Bununla birlikte hacim korunmayabilmektedir.
 • Homojen karışımlar çözen ve çözünen olmak üzere en az iki madde bulundurmaktadır.
 • Süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamamaktadır.

Heterojen Maddelerin Özellikleri

Heterojen maddelerin özellikleri, şu şekilde ifade edilebilmektedir:

 • Heterojen maddeler, karışım her tarafında aynı özelliği göstermemektedir.
 • Heterojen karışımları oluşturan maddeler çıplak gözle bakıldığında bile görülebilmektedir. Bu şekilde tespit edilemeyen heterojen maddeler mikroskop ya da tyndall ışığı ile tespit edilebilmektedir.
 • Heterojen karışımlarda birden fazla faz bulunmaktadır.
 • Heterojen maddeler 5 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplama karışımı oluşturan maddelerin fiziksel özelliklerine göre yapılmıştır. Buna göre;
 1. Emülsiyon: Birden fazla sıvının meydana getirdiği heterojen karışımlardır. Bu karışımda sıvılar birbirleri içerisinde çözünmemektedirler. Bir sıvı, küçük damlacıklar halinde diğer bir sıvının içerisinde bulunmaktadır. Yemek yağı ve su karışımı bu gruba bir örnektir.
 2. Süspansiyon: Bir katı madde ile bir sıvı maddenin bir araya gelerek oluşturduğu heterojen karışım çeşididir. Bu çeşitte katı madde sıvı içerisinde çözünemediğinden dolayı askıda kalmaktadır. Naftalin ve su karışımı bu gruba bir örnektir.
 3. Kolloid Çözünmesi: Katı ve sıvı birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Bu türde katılar öyle küçüktür ki sıvı maddeden ayırt edilememektedir. Bununla birlikte çıplak gözle bakıldığında homojen gibi görünmektedirler. Boya kolloid çözünmesine bir örnektir.
 4. Aerosol: Katı ve sıvı maddelerin gaz madde içerisinde dağılmasıyla oluşmaktadır. Duman, hava içerisinde katı partiküllerin dağılmasıyla oluştuğundan dolayı bir aerosol örneğidir.
 5. Adi Karışımlar: İki veya daha fazla katının bir araya gelmesiyle oluşan heterojen maddelerdir. Tuz ve biber karışımı bu gruba bir örnektir.

Karışım Çeşitleri Nelerdir?

Karışım çeşitleri iki tanedir. Maddeler saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Karışımlar ise homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla iki farklı karışım çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler:

 1. Homojen karışımlar.
 2. Heterojen karışımlar.

Karışım Maddelere Örnek

Karışım madde örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

Karışım maddelere örnek olarak verilebilecek bazı maddeler bunlardır. Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok madde, hatta soluduğumuz hava bile bir karışım maddedir. Karışım maddeleri kolayca fark edebilmek ve bu örnekleri çoğaltabilmek mümkündür.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın